/site/assets/files/1867/panorama_04.png

acupuntuur in historische stadjes

met kleine ingrepen groots effect
21 feb 2020

Onze projecten zijn steeds meer maatschappelijk gedreven. In ons lab onderzoeken wij complexe vraagstukken en in onze lezingen en voorstellen leggen wij vaak de vinger op de zere plek. Of het nu om onze vergrijzende maatschappij gaat, om inclusiviteit, duurzaamheid of co-creatie. Dat leidt er toe dat sommige opdrachtgevers bijna uit het oog verliezen dat OD205 een ontwerpbureau is...

Op dit moment werken wij aan meerdere grote ontwerpopgaven; aan woningbouwgebieden, bedrijfsparken en openbare ruimten. En wij doen ontwerpend onderzoek naar de kwaliteit van de kernen van een aantal historische Zuid-Hollandse stadjes. Hiervoor analyseren wij de ruimtelijke en cultuurhistorische ontwikkeling van belangrijke plekken, zoals kerkringen, kanalen en pleinen. Op basis van deze tekeningen en verhalen adviseren wij over ingrepen in de structuur en de bebouwing. De ambitie: het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en het herstellen van de afleesbaarheid van de geschiedenis. 

Dat vereist een scherp oog en inventieve ideeën met een zekere bescheidenheid in de inzet van middelen. Met relatief kleine ingrepen kan een groots effect worden bereikt.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.