/site/assets/files/1462/od205-verbeelding-bestemmingsplan-pijnacker-nootdorp.jpg

Bestemmingsplan Ruimtelijke ontwikkelingen

Glastuinbouwgebied Pijnacker-West
13 september 2018

od205 is al jaren verbonden aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. We hebben een bestemmingsplan opgesteld voor de transformatie van een deel van het bedrijfs- en kassengebied rondom de Noordeindseweg. Diverse eigenaren zijn op de uitnodiging van de gemeente ingegaan om het gebied te transformeren naar een woongebied.

De gemeente heeft in het voortraject een ruimtelijke structuurvisie ‘Ruimte maken, Ruimte laten’ opgesteld. De oude bebouwingsstructuur langs de Noordeindseweg is in de loop van de jaren vertroebeld door het toevoegen van bedrijfsbebouwing. Het gebied rondom de kern Delfgauw heeft in het verleden al een transformatie ondergaan. Van een gebied met traditionele agrarische bedrijven naar glastuinbouw en groen recreatiegebied. In de visie krijgt de Noordeindseweg een kwaliteitsimpuls door de realisatie van nieuwe woningen. Om de nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken zal een groot deel van de bedrijfsbebouwing gesloopt moeten worden.

Binnen het bestemmingsplan wordt de bouw van 7 of 8 nieuwe woningen mogelijk gemaakt naast de bestaande woningen op nummer 46 en 48. Daarnaast is er in de planontwikkeling ruimte voor de realisatie van een nieuw Bed & Breakfast.

od205 heeft het bestemmingsplan opgesteld, deze voorzien van een set regels en de nodige haalbaarheidsonderzoeken begeleid. In overleg met de gemeente en specialisten zijn we gekomen tot een toekomstbestendig plan waarin het plangebied een transformatie kan ondergaan die past bij de wens en visie van de gemeente.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.