/site/assets/files/1586/n470.jpg

Door te werken aan duurzaamheid

heeft dit bestemmingsplan vier jaar op zich laten wachten
18 december 2018

Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat merken we in de doorlooptijd van ontwikkelplannen, stedenbouwkundige ontwerpen en bestemmingsplannen. Tegelijkertijd zijn er soms projecten die zich, geheel tegen de verwachting in, niet snel laten sturen.

De reconstructie van het Kruithuisplein in Delfgauw is een project dat door nieuwe doelstellingen uiteindelijk 4 jaar heeft stilgelegen. De aanleiding voor de reconstructie is het gevolg van het doortrekking van de A4 tussen Delft en Schiedam. Vanwege het doortrekken van de snelweg zijn op verschillende wegen in de omgeving de verkeerstromen veranderd. Om het verkeer in goede banen te leiden wordt er gewerkt aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid maar ook aan duurzame energie.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ons in 2014 reeds gevraagd voor het opstellen van het bestemmingsplan. Na een voorspoedige start van het plan bleek dat er behoefte was aan het verduurzamen in het kader van de klimaatdoelstellingen. De afgelopen jaren zijn gebruikt om bezwaren weg te nemen, te zoeken naar oplossingen en het vergroten van de flexibiliteit om de weg en de nieuwe inrichting toekomstbestendig te maken.  De nieuwe weg, de N470, wordt een weg die bijdraagt aan een schonere leefomgeving. De geluidsschermen zullen voorzien worden van nieuwe, duurzame, technologieën die energie opwekken. Energie die nodig is voor verlichting wordt zo veel mogelijk door de weg zelf opgewekt.

Door het uitwerken van de duurzaamheidsplannen heeft het opstellen van het plan lang stil gelegen maar onlangs kwam er eindelijk het signaal dat de procedure verder kon. Wij zijn vervolgens weer aan de slag gegaan met het vastleggen van de nieuwe ontwikkelingen in het ontwerpbestemmingsplan dat inmiddels ter inzage ligt. Vanuit od205 kunnen we deze innovatie en het integrale perspectief alleen maar toejuichen.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.