/site/assets/files/1602/i_nl_imro_1926_bp100180117-3001_0001.jpg

Nieuw verzamelplan

Pijnacker-Nootdorp 2019/2020
Voor het vijfde jaar op rij maakt od205 het verzamelplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een verzamelplan is een bestemmingsplan waarbij de gemeente voor een groot aantal locaties tegelijkertijd een bestemmingsplan opstelt in plaats van een tiental kleine locaties.
29 januari 2019

Voor het vijfde jaar op rij maakt od205 het verzamelplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een verzamelplan is een bestemmingsplan waarbij de gemeente voor een groot aantal locaties tegelijkertijd een bestemmingsplan opstelt in plaats van een tiental kleine locaties.

Het plan maakt een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk, geeft mensen de mogelijkheid snippergroen toe te voegen aan hun tuin en ook worden een aantal fouten uit vigerende plannen hersteld.

Ook in 2019 zijn er weer voldoende kleinere initiatieven binnen de gemeente. Hierbij gaat het veelal om het realiseren van nieuwe woningen in het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling. Hierbij worden bestaande gebouwen van voormalig glastuinbouwbedrijven gesloopt waardoor er ruimte vrijkomt voor kleinschalige woningbouwontwikkeling.

Het proces van een verzamelplan begint met een startoverleg waarbij we alle locaties samen met de opdrachtgever langslopen. Hierbij komen allerlei aspecten aan de orde. De bijzonderheden van de plek, mogelijke bezwaren die er zijn tegen de ontwerpen en ook ruimtelijke beperkingen als de aanwezigheid van een hoogspanningskabel. Hierna gaan wij aan de slag met het opstellen van het bestemmingsplan.

Per locatie bekijken we welke onderzoeken er nodig zijn en welke juridische regeling passend is. Hierbij houden we altijd rekening met de geldende rechten voor zover deze nog van toepassing zijn en alle nieuwe ontwikkelingen die we mogelijk moeten maken.

Wij zijn er trots op dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp ons voor het vijfde jaar het vertrouwen geeft om dit mooie plan te mogen maken.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.