/site/assets/files/2163/foto_website.jpg

Onze visie op Levendig Landschap

artikelen in vakblad Stad en Groen
2 maart 2021

In een serie artikelen voor het vakblad Stad en Groen geven Marjan en Feline onze visie op de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat om vier artikelen en een interview. Het interview vond eind oktober plaats op een plek die onze visie goed verbeeld: het Eiland van Brienenoord. Voor alle duidelijkheid, ons bureau heeft geen betrokkenheid bij de ontwikkeling van dit eiland. 

Het eiland illustreert hoe wij bij OD205 ontwerpen voor de openbare ruimte zien: we scheppen een landschappelijk kader waarbinnen mensen zich thuis voelen. We maken plekken waar mensen daadwerkelijk gebruik van gaan maken en die zo kwaliteit toevoegen aan hun dagelijks leven. Dat doen we graag in gesprek met alle stakeholders binnen een project, zodat we kunnen aansluiten bij wat er speelt en leeft en gebruik kunnen maken van lokale kennis, aldus Marjan.

Onder de noemer Levendig Landschap vertellen Marjen en Feline graag over waar wij voor staan. Een levendig landschap komt op drie manieren tot uiting. Het omvat een natuurlijk landschap, waarin de lokale ecologie de kans krijgt, er ruimte is voor klimaatadaptatie en biodiversiteit wordt versterkt. Het is ook een werkend landschap dat productief is, waar voedsel en energie worden geproduceerd en waar de lokale cultuur en ambachten hun weg vinden. Tot slot is het een belevingslandschap waar ruimte is voor diverse menselijke ervaringen en activiteiten.

Meer lezen? Het interview vind je hier

Het eerste artikel is inmiddels ook verschenen en gaat over hoe mensen zich thuis voelen in de stad dankzij landschapsontwerp. Dit artikel lees je hier.

 

 

 

 

 

 

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.