/site/assets/files/1757/lenny-winfried-en-andre-met-de-puzzel-3_2.jpg

Succes in 1ste selectieronde

Aan de slag in stadswijk Bospolder-Tussendijken
Met een uniek concept werkt iCAREnext aan een vitaal Bospolder-Tussendijken 2029. Integraal met sociale en ruimtelijke voorstellen die op elkaar zijn afgestemd. En met een 'booster' die als een startmotor fungeert en de vastgelopen ontwikkeling weer op gang moet brengen.

Ons bureau participeert met volle overtuiging in iCAREnext. Een coalitie van partijen uit de zorg en het ontwerp met maar één doel voor ogen: het realiseren van vitale wijken.

Als medeoprichter van dit verbond zijn we bijzonder trots op het behalen van succes in een uniek project in Rotterdam. Daar wordt geëxperimenteerd met een nieuwe wijkaanpak. In het voorjaar van 2019 werden maatschappelijk betrokken ondernemers opgeroepen een plan op te stellen om een stadswijk veerkrachtig te maken. Bospolder-Tussendijken (voor intimi: BoTu) verdient de nodige aandacht op alle terreinen van het dagelijks leven. De sociale en economische indicatoren knipperen oranje-rood en de tot nu toe (door gemeente, welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties) ingezette middelen sorteren te weinig effect.  

Met iCAREnext hebben wij een concreet idee gelanceerd dat volgens ons grote toekomstwaarde heeft. Wij willen vitaliteit bereiken door sociale programmering aan ruimtelijke ontwikkeling te koppelen. En wij trachten op onze expertise velden de verloren gegangen balans in BoTu te herstellen. Hiervoor zetten wij in: 

  • een bredere programmering in de woninbouw en in de openbare ruimte
  • ruimtelijke voorstellen met menselijk gedrag als uitgangspunt
  • het bepalen van interventies op basis van verifieerbare data
  • participatie als onderhoudsmotor van de wijk

In oktober zal de jury van Stichting GoBoTu een finale beslissing nemen of wij ons voorstel mogen uitwerken en mogen implementeren.

In de tussentijd staan wij niet stil; wij zijn op zoek naar partners in de vastgoed ontwikkeling om met een 'booster' de vastgelopen motor van verbetering weer aan de gang te brengen. Dat is ontwerp- en advieswerk volgens od205 en iCAREnext. Pro-actief de samenleving in!

   

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.