/site/assets/files/2124/spin_diagrammen_kleur_aangepast-7_bouwstenen-01_002.jpg

Wij zoeken pioniers op het gebied van wonen en zorg

samen op de bres voor inclusie
15 december 2020

Wij hebben een probleem en dat probleem groeit. Als we nu niets doen, dan wonen wij straks in wijken en buurten met allemaal min of meer dezelfde mensen, in min of meer dezelfde woning. Mensen die we, ook al wonen ze naast ons, niet écht kennen. Individualisering, uitsluiting, vereenzaming, armoede: we lopen tegen de grenzen aan van wat je nog een ‘gezonde’ samenleving kunt noemen. Daarom hebben wij de handen ineengeslagen met architectenbureau Groosman en +Vijf, de businessunit van Pameijer. Gezamenlijk hebben wij een propositie geschreven om dit probleem aan te pakken. Want alleen samen kom je verder.

De oplossing zit voor ons in ontmoeting, want vanuit ontmoeting ontstaat verbinding. Sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortvloeit, voorkomt dat levens (verder) ontwricht raken en er een zware of zwaardere zorgbehoefte ontstaat. Ontmoeting als motor voor wijkvernieuwing, dat is onze visie. Wijken waarin allerlei mensen door elkaar, maar vooral met elkaar wonen, waar zij elkaar op een natuurlijke manier tegenkomen en elkaar leren waarderen. Eerst de mensen, dan de plekken en dan de gebouwen!

Met behulp van 7 bouwstenen zorgen wij voor samenhang tussen het sociale, technologische en ruimtelijke domein. De bewoners worden betrokken bij de transformatie naar zo’n nieuwe woonomgeving. Zij hebben een actieve rol in het ondersteunen van elkaar vanuit hun eigen kracht, vaardigheden en talenten, eventueel met hulp van een (professionele) coach.

Meer over onze propositie en de bouwstenen kunt u opvragen via mail@od205.nl

Slechts één op de drie gemeenten heeft momenteel een woonzorg­visie. Verschillende vraagstukken en dilemma’s vormen voor veel gemeenten een struikelblok. Zoals bijvoorbeeld de financiering van voorzieningen en ontmoetingsplekken, het initiëren van burgerinitiatieven en participatietrajecten of de rollen en taakverdeling van de betrokken partijen. Wij willen hierin graag ondersteunen!

Daarom nodigen wij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars en investeerders uit om deze aanpak met ons in de praktijk te brengen. Door de kennis en expertise die wij gezamenlijk in huis hebben, zijn wij in staat op alle terreinen mee te denken, te adviseren, te organiseren én bovenal te verbinden.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.