/site/assets/files/1896/oudenbosch5_v2.jpg

Een rijk palet van kalmte

Maria ter Engelen, Oudenbosch
Maria ter Engelen ligt aan de oostkant van het centrum van Oudenbosch, gemeente Halderberge. Het grootste deel van het gebied is lang in gebruik geweest door een kloostergemeenschap van Zusters Franciscanessen en heeft daardoor een besloten karakter. De kloostergebouwen hebben hun oorspronkelijke functie verloren en zijn inmiddels voor het grootste deel overgenomen door woningcorporatie Bernardus Wonen.

Hierdoor en met de komst van het gemeentehuis krijgt het gebied een andere functie binnen het centrum van Oudenbosch. Dit leent zich prima voor de toevoeging van (nog meer) culturele en maatschappelijke functies in combinatie met woningen. Ons concept zorgt ervoor dat de bijzondere plekken en gebouwen worden opgenomen in een heldere structuur. Dit zorgt voor een betere leefbaarheid en toegankelijkhied. We doen dit zo dat het besloten en intieme karakter van sommige plekken niet wordt verstoord. Door het toevoegen van nieuwe functies aan het gebied wordt de levendigheid en het gebruik verder gestimuleerd.

In het plangebied komen verschillende categorieën nieuwe woningen, zowel appartementen als grondgebonden woningen in diverse marktsegmenten. Daarnaast komen er een tweetal panden waarin kantoren of kleinschalige bedrijven gevestigd kunnen worden. Ook komt er plaats voor een brede basisschool, waarin meerdere functies worden voorzien. De basisschool kan gebruik maken van de Kapel en Aula in het plangebied. Voor de inrichting van de openbare ruimte gebruiken we het reeds bestaande groen en de lange zichtlijnen om tot een goed gebalanceerd geheel te komen van een kwalitatieve buitenruime voor ontmoeten en spelen zonder de serene rust op andere plaatsen te verstoren. 
 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
 • /site/assets/files/1896/oudenbosch5_v2.jpg
  Plankaart buitenruimte
 • /site/assets/files/1895/oudenbosch1_v2.jpg
  Werkmaquette
 • /site/assets/files/1898/oudenbosch4_v2.jpg
  Concept plangebied
 • /site/assets/files/1897/oudenbosch6_v1.jpg
  Uitwerkingen van het concept
 • /site/assets/files/1899/oudenbosch10_tekengebied_1.jpg
  Sfeerimpressies van het concept