/site/assets/files/1292/city_systems.png

City Systems

Een gezonde dialoog is in onze ogen de basis van innovatie en vooruitgang. Het helpt ons de eerste stappen richting verandering te zetten. Innoveren is spannend, innoveren is grenzen opzoeken, een continu proces van lerend experimenteren. Precies waar het onderzoekslab ons de ruimte voor biedt.

De vragen die wij bij City Systems zoal opwerpen: welke invloed heeft de drang tot innovatie op het stedelijk landschap? Wat is hierin onze rol, de rol van de ontwerper? Hoe maken wij de stap naar circulaire gebiedsontwikkeling? Wat zijn de beginselen van een duurzame samenleving? En is er een tegenbeweging noodzakelijk of kunnen wij de groeiende invloed van de technologie op onze steden als positieve game-changer benutten?

Ten noordwesten van de A16 werken wij momenteel aan een bedrijvenpark waar wij een flinke duurzaamheidsstempel op kunnen drukken. De ambitie is namelijk 100 procent circulair. Ook bij de ideeënwedstrijd voor Linkeroever in Antwerpen ging onze aandacht uit naar circulaire stromen van water, energie en afval en de vormgeving hiervan. Dit combineerden wij met het LAB Common Grounds waar wij zochten naar een nieuwe verhouding tussen bewoners/ondernemers en de gemeente: co-creatie waar mogelijk – sturing waar nodig.

Wil je nog meer te weten komen over onze kijk op City Systems? Dan kan je contact op nemen met Judit of Ralf.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
circulair gebiedsontwikkeling bedrijventerrein cradle to cradle stedenbouwkundig ontwerp landschapsontwerp

Het eerste circulaire bedrijvenpark van Nederland

Ten noordwesten van de A16 wordt momenteel een bedrijventerrein ontwikkeld, en niet zomaar een dertien in een dozijn bedrijventerrein. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft namelijk hoge duurzaamheidsambities: 100 procent circulair. Aan od205 om een stedenbouwkundig raamwerk te ontwerpen dat ruimte biedt aan deze circulaire ambities.

OD205 Stedenbouw stedenbouwkundig ontwerp bestemmingsplan landschapsontwerp stedenbouwkundig plan circulariteit participatie Antwerpen

Een laboratorium voor de stad

Hoe ziet de toekomst van de stad er uit? Om hierover het maatschappelijke debat aan te zwengelen selecteerde de stadsbouwmeester van Antwerpen Linkeroever als pilotgebied voor een ideeënwedstrijd onder Europese ontwerpbureaus. Op basis van ons perspectief; Linkeroever als laboratorium van de stad, zijn we gekozen de visie verder uit te werken.

od205 plankaart knibbelweg drypoort Zuidplas stedenbouwkundig plan landschapsontwerp

Een fabrieksvloer in de open polder

De Zuidplaspolder: een pure oer-Hollandse landinrichting. Lanen, linten en tochten ordenen het agrarisch land. Ze geven schaal en maat aan het rationele productielandschap. Het verbouwen van gewassen maakt nu plaats voor nieuwe economische activiteiten gebaat bij de modernste technieken op het gebied van water- en energiebeheer. Met respect voor de rationele achtergrond van de polder en het daarmee samenhangende agrarische verleden hebben wij een stuk polder vertaald naar een nieuwe setting: de fabrieksstraat.

od205 plankaart campus Fort Carry Campus Winnipeg

Een nieuwe visie op een campus

Op 10 kilometer afstand van Downtown Winnipeg, één van de grootste steden van Canada, ligt een 250 hectare grote campus. Een plek die typerend is voor veel Noord-Amerikaanse steden: het ligt tussen uitgestrekte woongebieden en een highway. Troosteloos, met weinig oog voor wat wij Europeanen ‘de stad’ noemen. Maar, de universiteit wil haar campus omtoveren tot een aantrekkelijk stadsdeel, met ‘people, planet, profit’ als uitgangspunt.

od205 circulair bedrijventerrein stedenbouw bestemmingsplan landschapsontwerp ambachtsezoom

Groen licht voor Bedrijvenpark Ambachtsezoom

od205 onderzoek toegankelijke wijken inclusieve samenleving public domotica

We mogen verder met onderzoek