/site/assets/files/1291/common_grouds.png

Common Grounds

Participatieprocessen moeten hun weg zien te vinden in de dagelijkse gang van zaken. Zowel de burger als de overheid moet met de komst van de Omgevingswet zijn perspectieven aanscherpen. De insteek van de nieuwe Omgevingswet is om nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken en wettelijk te ondersteunen. Maar hoe? Hoe ziet onze omgeving van morgen eruit? Waar komen burger en overheid elkaar straks tegen? In hoeverre zijn de termen top-down en bottom-up nog actueel? Het zijn vragen die in veel projecten naar voren komen en wij daarom in het LAB extra aandacht aan besteden. Zo bereiden wij ons voor op de komst van de Omgevingswet.

In Gouda ondersteunen wij een bewonersinitiatief in het ontwikkelen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarmee het mogelijk wordt om een voormalige asfaltcentrale om te toveren tot dé hotspot van de stad. Verschillende participatie trajecten worden hiervoor gebruikt. Stadsregio Parkstad Limburg trakteerden wij op een eigen initiatief en uiteindelijk brachten we samen een brochure uit; een ontwerpstrategie waarin we krimp positief inzetten voor een duidelijk beeld en een duidelijke programmering. En daarmee een zichtbare identiteit. Samen met de bedrijven Acht en Youmee organiseerde wij enkele interactieve workshops over het effectief betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van visies en het opstellen van beleid.

Ben je benieuwd wat er nog meer gebeurt in de common grounds? Neem dan contact met ons op en wij lichten het graag persoonlijk toe.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
OD205 Stedenbouw stedenbouwkundig ontwerp bestemmingsplan landschapsontwerp stedenbouwkundig plan circulariteit participatie Antwerpen

Een laboratorium voor de stad

Hoe ziet de toekomst van de stad er uit? Om hierover het maatschappelijke debat aan te zwengelen selecteerde de stadsbouwmeester van Antwerpen Linkeroever als pilotgebied voor een ideeënwedstrijd onder Europese ontwerpbureaus. Op basis van ons perspectief; Linkeroever als laboratorium van de stad, zijn we gekozen de visie verder uit te werken.

Een strategie voor een krimpregio

Tijdens ons eerste bezoek aan Parkstad Limburg werden wij getroffen door de onsamenhangende vorm van de stadsregio; een chaos van stukjes stad en land. De samenhang ontbreekt en daarmee een zichtbare identiteit. Zou het mogelijk zijn om krimp om te zetten in een duidelijk beeld en een duidelijke programmering? We gingen naar Limburg om onze visie onder de aandacht te brengen. Samen met het Regiokantoor ontwikkelden wij vervolgens een succesvolle ontwerpstrategie.

od205 plankaart campus Fort Carry Campus Winnipeg

Een nieuwe visie op een campus

Op 10 kilometer afstand van Downtown Winnipeg, één van de grootste steden van Canada, ligt een 250 hectare grote campus. Een plek die typerend is voor veel Noord-Amerikaanse steden: het ligt tussen uitgestrekte woongebieden en een highway. Troosteloos, met weinig oog voor wat wij Europeanen ‘de stad’ noemen. Maar, de universiteit wil haar campus omtoveren tot een aantrekkelijk stadsdeel, met ‘people, planet, profit’ als uitgangspunt.

omgevingswet goudasfalt common grounds stedenbouw od205

Voorbereiden op de Omgevingswet

od205 Provada 2018 parkstad limburg rapport Ralf Hottenträger ontwerpstrategie

Co-creatie met Parkstad Limburg

od205 goudasfalt ontwikkelplan bestemmingsplan common grounds

Ontwikkelplan voor GOUDasfalt terrein