/site/assets/files/1290/social_spaces.png

Social Spaces

Een voorbeeld van groepen die buiten de boot vallen zijn ouderen en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Zij zijn niet altijd in staat om de openbare ruimte te gebruiken zoals zij zouden willen. Woningen, straten en voorzieningen voldoen niet (meer) aan de behoeften van deze maatschappij. En hier moet wat aan gedaan worden, vinden wij.

Onze missie is een kwalitatieve leefomgeving voor iedereen. Daarom onderzoeken wij hoe we de fysieke interacties beter kunnen faciliteren in het publiek domein. Hoe wij als ontwerpers kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Wij doen niet alleen ruimtelijke voorstellen, maar onderzoeken ook nieuwe sociaal-maatschappelijke systemen waar vaak een ruimtelijke oplossing achter verscholen ligt.

Zo werken we in Rozenburg samen met de lokale kinderen in een onderzoek naar de formele (speelplein) en informele (groenstroken) plekken waar zij graag spelen om deze onderdeel te laten worden van de openbare ruimte. Samen met Groosman en Kaap O hebben wij iCAREnext opgezet (www.icarenext.nl). Een strategie voor de inclusieve samenleving dat voor iedereen die wil de mogelijkheid biedt om aan het sociale leven deel te nemen. In de zomer van 2018 hebben wij een subsidie ontvangen voor een onderzoek naar de toegankelijkheid van wijken. Dit onderzoek voeren wij uit in zowel Social Spaces als City Systems. Wij zijn benieuwd hoe technologie, of zoals wij zeggen ‘public domotica’, ingezet kan worden om een toegankelijke openbare ruimte te maken.

Zin om eens met ons te sparren over de inclusieve samenleving? Onze deur in de Schiecentrale staat altijd open.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.

De inclusieve wijk voor sociale cohesie

od205 WhoCares inrichtingsplan omgevingswet omgevingsvisie ICAREnext

Een integrale kijk op zorg en wonen

Zelfstandig thuis blijven wonen voor ouderen is in korte tijd de regel geworden. Op dit moment kunnen woningen, straten en voorzieningen de gewijzigde behoeften nog niet faciliteren. De Rijksbouwmeester organiseerde een prijsvraag onder ontwerpers en zorgprofessionals om de nodige veranderingen in een stroomversnelling te brengen. Onze visie iCAREnisse is een van de winnaars voor de wijk Carnisse in Rotterdam.

od205 brochure whitepaper Icarenext

Wij zoeken koplopers

od205 onderzoek toegankelijke wijken inclusieve samenleving public domotica

We mogen verder met onderzoek

od205 stedenbouwkundig plan optimalisatie ontwerp Sintmaheerdt Leek

Van instellingenterrein naar woonpark

In ons vak is soms een lange adem gevraagd. In het voorjaar van 2004 werden wij gevraagd een visie te ontwikkelen voor de locatie Sintmaheerdt in de gemeente Leek, Groningen. Stichting De Zijlen, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, was van plan hun instellingenterrein radicaal te transformeren en zocht een ontwerpbureau dat hierin mee ging. Empathie en doorzettingsvermogen waren gevraagd. We werkten er tot 2017 aan mee.