/site/assets/files/1341/1725.jpg

We mogen verder met onderzoek

naar toegankelijke wijken voor ouderen
2 augustus 2018

Ons voorstel voor de open oproep ‘Designing a Community of Care’ is geselecteerd voor een vervolg!

Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod, maar ook aan onze leefomgeving. Zowel economische als sociale en ruimtelijke aspecten grijpen daarbij sterk op elkaar in. De groeiende complexiteit van de zorg vraagt om een integrale aanpak.

Daarom richt de open oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zich op het ontwikkelen van nieuwe denkrichtingen, strategische visies of ontwerpvoorstellen voor gezonde, vitale en inclusieve wijken. Van de 55 projectvoorstellen zijn er 13 geselecteerd, waaronder die van ons dus!

Onder het thema ‘toegankelijke wijken’ gaan wij ontwerpend onderzoek doen. Wat zijn ingrepen die de fysieke en sociale drempel in het gebruik van de openbare ruimte voor ouderen kunnen verlagen? Daarbij ligt extra focus op hoe technologie ingezet kan worden om een uitnodigende, toegankelijke en (verkeers-)veilige openbare ruimte te maken, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het openbare leven.

Eind december moet het onderzoek zijn afgerond en dienen we onze eerste conclusies in.

 

Foto: © Eelco Koppelaar

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.