Collectie

van projecten
Sinds 1938 ontwerpen en adviseren wij gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere professionals. Dat doen wij gevraagd en ongevraagd. Hieronder zie je een aantal projecten waarbij ontwerptekeningen en teksten de opgaven verduidelijken en onze visie erop documenteren.
collectie
Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.

Groener wonen in het riet

Hoe ziet een overtuigend woonmilieu uit in hartje Ridderkerk en hoe overtuig je de aanbestedingscommissie? Twee vragen die wij met groot enthousiasme aanvlogen. Ons antwoord is verrassend eenvoudig. Door ons goed te verdiepen in de plek, de principes van de gemeente over te nemen en iets toe te voegen...

circulair gebiedsontwikkeling bedrijventerrein cradle to cradle stedenbouwkundig ontwerp landschapsontwerp

Het 1ste circulaire bedrijvenpark van Nederland

Ten noordwesten van de A16 wordt momenteel een bedrijventerrein ontwikkeld, en niet zomaar een dertien in een dozijn bedrijventerrein. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft namelijk hoge duurzaamheidsambities: 100 procent circulair. Aan OD205 om een stedenbouwkundig en landschappelijk raamwerk te ontwerpen dat ruimte biedt aan deze circulaire ambities en geïnteresseerden ondernemers te adviseren in het zo circulair mogelijk bouwen en inrichten van hun kavel.

Van kennispark naar watercampus

​​​​​​​In het kader van de prijsvraag Ruimte voor Water deden wij een ontwerpend onderzoek naar de vraag of er meer ruimte voor water kan worden gemaakt in het nieuwe ontwerp voor het Kennispark in Enschede. De prijsvraag, georganiseerd door BNA Netwerk Oosting, daagde ons uit een integraal ontwerp te maken waarbij wateropgaves in de toekomst benut kunnen worden bij het verbeteren van de omgeving.

Twist & Turn, stadswijk aan het spoor

Bouwen in de stad, stedelijke verdichting, is een thema dat ons de komende jaren bezig blijft houden. In de stad betekent meestal ook: belemmeringen en conflicten. Hoe draaien we deze in iets positiefs om? Met een twist lukt ons dat in Woerden. Onder het motto: "De voorkant van de overkant" zorgen wij voor een mentale draai in de hoofden van de mensen. Snellerpoort is een voorkant van de stad!

Een nieuw thuis voor oudere honden

In opdracht van de Koninklijke Hondenbescherming hebben wij het ontwerp gemaakt voor het terrein van de nieuwe hondenopvang locatie in Den Ham. Op dit voormalige asiel en boerenerf met weiland en bos komt het binnen- en buitenprogramma voor de opvang en resocialisatie van oudere honden, een bijbehorend educatiecentrum en kantoorruimte.

Samen staan we sterker!

Aan de Nijmeegseweg in Arnhem komt een ontwikkeling van minimaal 230 woningen. Wij zijn gevraagd om samen met de bewoners een stedenbouwkundig schetsontwerp voor het gebied Nijmeegseweg en omgeving te maken dat door alle betrokken partijen gedragen wordt.

Ontmoeten en spelen in de boomgaard

Sinds 2008 werken wij aan de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, inrichting van de openbare ruimte en juridisch-planologisch advies. In 2015 begonnen wij aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Volgerlanden-Oost. Dit bestaat uit vier verschillende Dorpjes met elk hun eigen sfeer en uitstraling. Voor de buitenruimte ontwerpen wij voor alle vier de dorpen het inrichtingsplan.

OD205 Stedenbouw stedenbouwkundig ontwerp bestemmingsplan landschapsontwerp stedenbouwkundig plan circulariteit participatie Antwerpen

Schoon laboratorium voor de ganse stad

Hoe ziet de toekomst van de stad er uit? Om hierover het maatschappelijke debat aan te zwengelen selecteerde de stadsbouwmeester van Antwerpen Linkeroever als pilotgebied voor een ideeënwedstrijd onder Europese ontwerpbureaus. Op basis van ons perspectief; Linkeroever als laboratorium van de stad, zijn we gekozen de visie verder uit te werken.

Droge voeten voor Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid, Lombardijen om precies te zijn, vindt een kleinschalige inbreiding plaats. Vier appartementengebouwen zijn reeds jaren geleden gesloopt. De planontwikkeling voor dit gebied is opnieuw opgestart. De opgave die nu voorligt is om 75 woningen te realiseren. Deze moeten op een zorgvuldige wijze worden ingepast in de bestaande stempelstructuur van de Molièrebuurt.

Lessen uit een identiteitscrisis

Tijdens ons eerste bezoek aan Parkstad Limburg werden wij getroffen door de onsamenhangende vorm van de stadsregio; een chaos van stukjes stad en land. De samenhang ontbreekt en daarmee een zichtbare identiteit. Zou het mogelijk zijn om krimp om te zetten in een duidelijk beeld en een duidelijke programmering? We gingen naar Limburg om een eigen ontwikkelde visie op Parkstad onder de aandacht te brengen. Het regiokantoor was verrast en samen ontwikkelden we een succesvolle ontwerpstrategie.

Dorps wonen op fietsafstand van de Grote Markt

Een kleine locatie gelegen tussen de uiterste rand van Prinsenbeek en het spoor, op korte afstand van de A16. Agrarisch gebruik, verscholen achter tuinen en een plantsoen. Op het eerste gezicht geen ideale locatie voor een woonbuurt. Toch gaan wij op onderzoek uit.

od205 plankaart volgerlanden masterplan beeldkwaliteitsplan inrichtingsplan

Ontwerpen voor het dagelijks leven

Sinds 2008 werken wij aan de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, inrichting van de openbare ruimte en juridisch-planologisch advies. In 2015 begonnen wij aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Volgerlanden-Oost. Het laatste grote uitbreidingsgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Van masterplan en beeldkwaliteitsplan tot inrichtingsplan. Momenteel zijn de eerste bouwplannen in ontwikkeling op basis van de door ons geleverde producten en worden de eerste contouren van de nieuwe woonwijken zichtbaar in het landschap.

od205 Monheim am Rhein sfeerimpressie plein centrum

Dutch design am Rhein

Op 2,5 uur rijden van Rotterdam liggen niet alleen Groningen of Maastricht maar ook steden zoals Monheim am Rhein. Dichtbij en toch zo anders. Het cultuurverschil fascineert ons. De manier van werken ook. De kans om met burgers een co-creatie aan te gaan laten wij hoe dan ook niet liggen. Voegt onze Nederlandse manier van denken iets toe of zijn wij, zoals de Duitsers zouden zeggen, te “locker”, oftewel te nonchalant en te conceptueel?

od205 plankaart campus Fort Carry Campus Winnipeg

The best is yet to come

Op 10 kilometer afstand van Downtown Winnipeg, één van de grootste steden van Canada, ligt een 250 hectare grote campus. Een plek die typerend is voor veel Noord-Amerikaanse steden: het ligt tussen uitgestrekte woongebieden en een highway. Troosteloos, met weinig oog voor wat wij Europeanen ‘de stad’ noemen. Maar, de universiteit wil haar campus omtoveren tot een aantrekkelijk stadsdeel, met ‘people, planet, profit’ als uitgangspunt.

Een dorps karakter voor de Straatjes

Sinds 2008 werken wij aan de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, inrichting van de openbare ruimte en juridisch-planologisch advies. In 2015 begonnen wij aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Volgerlanden-Oost. Dit bestaat uit vier verschillende Dorpjes met elk hun eigen sfeer en uitstraling. Voor de buitenruimte ontwerpen wij voor alle vier de dorpen het inrichtingsplan.

od205 WhoCares inrichtingsplan omgevingswet omgevingsvisie ICAREnext

Een integrale kijk op zorg en wonen

Zelfstandig thuis blijven wonen voor ouderen is in korte tijd de regel geworden. Op dit moment kunnen woningen, straten en voorzieningen de gewijzigde behoeften nog niet faciliteren. De Rijksbouwmeester organiseerde een prijsvraag onder ontwerpers en zorgprofessionals om de nodige veranderingen in een stroomversnelling te brengen. Onze visie iCAREnisse is een van de winnaars voor de wijk Carnisse in Rotterdam.

Kinderen eerst! Participatie in de buurt

Het beleidsplan “Kom op naar Buiten” van de gemeente Rotterdam vraagt om een andere benadering van de herinrichting van de speel-, sport- en ontmoetingsplekken op buurtniveau. Was dit voorheen louter een vervangingsopgave, nu is de doelstelling deze opgave meer integraal te benaderen. Integraal betekent vanuit de samenwerking van gemeentelijke diensten, maar ook samen met de bewoners.

od205 stedenbouwkundig plan optimalisatie ontwerp Sintmaheerdt Leek

Van instellingenterrein naar woonpark

In ons vak is soms een lange adem gevraagd. In het voorjaar van 2004 werden wij gevraagd een visie te ontwikkelen voor de locatie Sintmaheerdt in de gemeente Leek, Groningen. Stichting De Zijlen, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, was van plan hun instellingenterrein radicaal te transformeren en zocht een ontwerpbureau dat hierin mee ging. Empathie en doorzettingsvermogen waren gevraagd. We werkten er tot 2017 aan mee.

od205 strategie krimpregio Zeeland toeristische hotspot

Optimistisch signaal uit een krimpregio

Zeeland is een krimpregio en het gebied waarin het dorp Hoedenkenskerke ligt heeft het zwaar. In de dorpen sluiten winkels en scholen, de werkgelegenheid is gering, het imago verslechterd. Met een zelfgenomen initiatief helpen wij Hoedekenskerke en de regio vooruit en creëren wij maatschappelijke waarde .

Vanuit respect: een sprong vooruit

Presikhaaf is een naoorlogse wijk in Arnhem met een uniek karakter en betrokken bewoners. In de loop van 10 jaar ontwierpen wij voor woningcorporatie Vivare stedenbouwkundige plannen voor meerdere woonbuurten. In buurt 'Presikhaaf 1' waren wij vanaf de eerste conceptuele overwegingen tot aan de oplevering van het gebied betrokken. Wij ontwierpen ook het openbaar gebied, stelden het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan op en voerden supervisie over de architecten. Samen met Vivare ontvingen wij de Heuvelinkprijs voor onderdeel Het Podium. De architectuurprijs van Arnhem beloonde onze inzet en ziet het project als het beste woningbouwproject in Arnhem in de periode 2008-2012.

Balance act tussen oud en nieuw

Presikhaaf is een naoorlogse wijk in Arnhem met een uniek karakter en betrokken bewoners. In de loop van 10 jaar ontwierpen wij voor woningcorporatie Vivare stedenbouwkundige plannen voor meerdere woonbuurten. Voor het zuidelijke deel van buurt 'Presikhaaf 2' hebben wij binnen een jaar een compleet stedenbouwkundig plan gemaakt en door de instanties geloodst. Vervolgens werkten wij mee aan de aanbestedingsdocumenten waarmee Vivare een marktpartij zocht voor een DB (Design Build) contract. In de daarop volgende dialoog-gerichte aanbesteding maakten wij mede de keuze voor de architect en de landschapsarchitect.

Kwaliteit ontrafeld en benoemd

Giethoorn, ‘het Venetië van het Noorden’ is grotendeels een beschermd dorpsgezicht. Zowel bewoners en ondernemers spelen in op een groeiend stroom toeristen. De verschillende belangen van bewoners en bezoekers leveren echter frictie op. De beeld- en gebruikskwaliteit van het dorp staan hierdoor onder enorme druk. De gemeente was van plan dit probleem binnen de mogelijkheden van een nieuw bestemmingsplan op te lossen.

od205 Maaslandse Dam bestemmingsplan ontwerp structuurkaart

Strategie van de vergeten groenten

Onderaan de oude tramdijk tussen Schipluiden en De Lier ligt een oud, verlaten kassengebied: Maaslandse Dam. Provincie en gemeente vinden een sanering ervan cruciaal voor de kwaliteit van Midden-Delfland. Om dit te betalen moet echter geld verdiend worden door bouwontwikkeling op de locatie. Hoe valt dit te combineren met de ambitie om het landschap te herstellen?

od205 plankaart Openluchtmuseum inpassing Westerstraat

Amsterdamse grachtenpanden op de Veluwe

Het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem etaleert veel dorpse en agrarische fragmenten uit heel Nederland. Knap gereconstrueerde Friese polders en Overijsselse beken. Authentieke bestratingen, boerderijen, lintbebouwing en molens. De eerste urbane aanwinst in de 100 jarige geschiedenis van het museum bracht de nodige vragen met zich mee. Wat te doen met drie grachtenpanden uit Amsterdam?