Collectie

van projecten
Sinds 1938 ontwerpen en adviseren wij gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere professionals. Dat doen wij gevraagd en ongevraagd. Hieronder zie je een aantal projecten waarbij ontwerptekeningen en teksten de opgaven verduidelijken en onze visie erop documenteren.
collectie
Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.

Een stadswijk langs het spoor

Bouwen in de stad, stedelijke verdichting, is een thema dat ons de komende jaren bezig blijft houden. Als wij in staat zijn om met belemmeringen in de bestaande stad, zoals het spoor creatief om te gaan kunnen wij verdichten met behoud en uitbreiding van kwaliteit!

circulair gebiedsontwikkeling bedrijventerrein cradle to cradle stedenbouwkundig ontwerp landschapsontwerp

Het eerste circulaire bedrijvenpark van Nederland

Ten noordwesten van de A16 wordt momenteel een bedrijventerrein ontwikkeld, en niet zomaar een dertien in een dozijn bedrijventerrein. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft namelijk hoge duurzaamheidsambities: 100 procent circulair. Aan od205 om een stedenbouwkundig raamwerk te ontwerpen dat ruimte biedt aan deze circulaire ambities.

OD205 Stedenbouw stedenbouwkundig ontwerp bestemmingsplan landschapsontwerp stedenbouwkundig plan circulariteit participatie Antwerpen

Een laboratorium voor de stad

Hoe ziet de toekomst van de stad er uit? Om hierover het maatschappelijke debat aan te zwengelen selecteerde de stadsbouwmeester van Antwerpen Linkeroever als pilotgebied voor een ideeënwedstrijd onder Europese ontwerpbureaus. Op basis van ons perspectief; Linkeroever als laboratorium van de stad, zijn we gekozen de visie verder uit te werken.

od205 plankaart knibbelweg drypoort Zuidplas stedenbouwkundig plan landschapsontwerp

Een fabrieksvloer in de open polder

De Zuidplaspolder: een pure oer-Hollandse landinrichting. Lanen, linten en tochten ordenen het agrarisch land. Ze geven schaal en maat aan het rationele productielandschap. Het verbouwen van gewassen maakt nu plaats voor nieuwe economische activiteiten gebaat bij de modernste technieken op het gebied van water- en energiebeheer. Met respect voor de rationele achtergrond van de polder en het daarmee samenhangende agrarische verleden hebben wij een stuk polder vertaald naar een nieuwe setting: de fabrieksstraat.

od205 hkk360 TOP Hoedenkenskerke concept gebiedsontwikkeling

Een impuls voor een krimpregio

Zeeland is een krimpregio en het gebied waarin het dorp Hoedenkenskerke ligt heeft het zwaar. In de dorpen sluiten winkels en scholen, de werkgelegenheid is gering, het imago verslechterd. Met een zelfgenomen initiatief helpen wij Hoedekenskerke en de regio vooruit en creëren wij maatschappelijke waarde .

od205 plankaart Monheim am Rhein voorstel

Een visitekaartje voor de stad

Op 2,5 uur rijden van Rotterdam liggen niet alleen Groningen of Maastricht maar ook steden zoals Monheim am Rhein. Dichtbij en toch zo anders. Het cultuurverschil fascineert ons. De manier van werken ook. De kans om met burgers een co-creatie aan te gaan laten wij hoe dan ook niet liggen. Voegt onze Nederlandse manier van denken iets toe of zijn wij, zoals de Duitsers zouden zeggen, te “locker”, oftewel te nonchalant en te conceptueel?

Een strategie voor een krimpregio

Tijdens ons eerste bezoek aan Parkstad Limburg werden wij getroffen door de onsamenhangende vorm van de stadsregio; een chaos van stukjes stad en land. De samenhang ontbreekt en daarmee een zichtbare identiteit. Zou het mogelijk zijn om krimp om te zetten in een duidelijk beeld en een duidelijke programmering? We gingen naar Limburg om onze visie onder de aandacht te brengen. Samen met het Regiokantoor ontwikkelden wij vervolgens een succesvolle ontwerpstrategie.

od205 plankaart IPOR Westrik ruimtelijke ordening omgevingswet omgevingsvisie

Een dorps woonmilieu voor Prinsenbeek

Een kleine locatie gelegen tussen de uiterste rand van Prinsenbeek en het spoor, op korte afstand van de A16. Agrarisch gebruik, verscholen achter tuinen en een plantsoen. Op het eerste gezicht geen ideale locatie voor een woonbuurt. Toch gaan wij op onderzoek uit.

od205 plankaart campus Fort Carry Campus Winnipeg

Een nieuwe visie op een campus

Op 10 kilometer afstand van Downtown Winnipeg, één van de grootste steden van Canada, ligt een 250 hectare grote campus. Een plek die typerend is voor veel Noord-Amerikaanse steden: het ligt tussen uitgestrekte woongebieden en een highway. Troosteloos, met weinig oog voor wat wij Europeanen ‘de stad’ noemen. Maar, de universiteit wil haar campus omtoveren tot een aantrekkelijk stadsdeel, met ‘people, planet, profit’ als uitgangspunt.

od205 WhoCares inrichtingsplan omgevingswet omgevingsvisie ICAREnext

Een integrale kijk op zorg en wonen

Zelfstandig thuis blijven wonen voor ouderen is in korte tijd de regel geworden. Op dit moment kunnen woningen, straten en voorzieningen de gewijzigde behoeften nog niet faciliteren. De Rijksbouwmeester organiseerde een prijsvraag onder ontwerpers en zorgprofessionals om de nodige veranderingen in een stroomversnelling te brengen. Onze visie iCAREnisse is een van de winnaars voor de wijk Carnisse in Rotterdam.

od205 stedenbouwkundig plan optimalisatie ontwerp Sintmaheerdt Leek

Van instellingenterrein naar woonpark

In ons vak is soms een lange adem gevraagd. In het voorjaar van 2004 werden wij gevraagd een visie te ontwikkelen voor de locatie Sintmaheerdt in de gemeente Leek, Groningen. Stichting De Zijlen, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, was van plan hun instellingenterrein radicaal te transformeren en zocht een ontwerpbureau dat hierin mee ging. Empathie en doorzettingsvermogen waren gevraagd. We werkten er tot 2017 aan mee.

od205 presikhaaf masterplan inrichtingsplan overzicht

Een respectvolle metamorfose

Presikhaaf is een naoorlogse wijk in Arnhem met een uniek karakter en betrokken bewoners. In de loop van 10 jaar ontwierpen wij voor twee woonbuurten, Presikhaaf 1 en De Nieuwe Vaart, een nieuw stedenbouwkundig plan en bekommerden wij ons om de architectuur en de inrichting van het openbaar gebied. In 2012 ontvingen od205 en woningbouwcorporatie Vivare voor hun inzet en de gerealiseerde kwaliteit de Arnhemse Heuvelinkprijs.

od205 plankaart volgerlanden masterplan beeldkwaliteitsplan inrichtingsplan

Vier nieuwe dorpen

Sinds 2008 werken wij aan de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, inrichting van de openbare ruimte en juridisch-planologisch advies. In 2015 ontvingen wij de vraag een nieuw stedenbouwkundig plan op te zetten voor het oostelijk deel van de wijk. Bijna alle eerder opgestelde randvoorwaarden waren ondertussen gewijzigd. Het woningbouwprogramma is opgeplust. De ontwikkelende partijen zijn van plek en gedachten veranderd. De gerealiseerde woonbuurten in de omgeving zijn anders dan bedacht. En het watersysteem is onderwerp van discussie.

od205 bestemmingsplan Giethoorn verbeelding

Het bewaren van cultuurlandschap

Giethoorn, onder toeristen bekend als ‘het Venetië van het Noorden’ is grotendeels een beschermd dorpsgezicht. Zowel bewoners en ondernemers willen inspelen op de toeristen. De verschillende belangen en groeiende toestroom van bezoekers leveren echter frictie op. De beeld- en gebruikskwaliteit van het dorp staan hierdoor onder druk. Binnen de mogelijkheden van een nieuw bestemmingsplan wil de gemeente dit juridisch-planologisch oplossen.

od205 Maaslandse Dam bestemmingsplan ontwerp structuurkaart

De warmoezerij als strategie

Onderaan de oude tramdijk tussen Schipluiden en De Lier ligt een oud, verlaten kassengebied: Maaslandse Dam. Provincie en gemeente vinden een sanering ervan cruciaal voor de kwaliteit van Midden-Delfland. Om dit te betalen moet echter geld verdiend worden door bouwontwikkeling op de locatie. Hoe valt dit te combineren met de ambitie om het landschap te herstellen?

od205 plankaart Openluchtmuseum inpassing Westerstraat

Een Amsterdamse gracht op de Veluwe

Het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem etaleert veel dorpse en agrarische fragmenten uit heel Nederland. Knap gereconstrueerde Friese polders en Overijsselse beken. Authentieke bestratingen, boerderijen, lintbebouwing en molens. De eerste urbane aanwinst in de 100 jarige geschiedenis van het museum bracht de nodige vragen met zich mee. Wat te doen met drie grachtenpanden uit Amsterdam?