/site/assets/files/1976/route_wandeling_2.jpg

Samen staan we sterker!

Participatie in Malburgen, Arnhem
Aan de Nijmeegseweg in Arnhem komt een ontwikkeling van minimaal 230 woningen. Wij zijn gevraagd om samen met de bewoners een stedenbouwkundig schetsontwerp voor het gebied Nijmeegseweg en omgeving te maken dat door alle betrokken partijen gedragen wordt.

Tot einde van dit jaar organiseren we hiervoor vier bijeenkomsten met een klankbordgroep van bewoners uit Malburgen Oost en West. Op elke bijeenkomst staat één activiteit centraal: samen ontdekken, samen dromen, samen verbeelden en samen verbeteren. De leden van de klankbordgroep zijn aanwezig bij alle vier de bijeenkomsten. 

Samen Ontdekken
Samen ontdekken doen we door het organiseren van een wandeling door het plangebied en de aangrenzende straten. Tijdens de wandeling horen we van bewoners over de plek, de bijzonderheden ervan en de geschiedenis. We laten ons informeren over de plaatselijke problemen en horen wat de wensen voor de toekomst zijn. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid om elkaar goed en ongedwongen te leren kennen. Het is immers een traject van meerdere maanden waarin we intensief met elkaar samenwerken. Na de wandelingen krijgen de bewoners een foto-opdracht mee naar huis ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst. De bewoners fotograferen plekken, voorzieningen of gebouwen die ze mooi of aangenaam vinden.    

Samen Dromen
In de tweede bijeenkomst kunnen alle leden van de klankbordgroep hun ideeën voor de Nijmeegseweg verduidelijken en wij helpen daar actief aan mee. We gaan op zoek naar de gewenste beleving en sfeer langs de Nijmeegseweg. Tijdens de bijeenkomst kan er op verschillende plekken gewerkt worden. Denk aan een tafel waarop moodboards worden gemaakt, en werkbank waarop maquettes in elkaar gezet worden en een schrijf- en tekentafel voor mensen die hun ideeën liever schriftelijk overbrengen. Iedereen kan zo op de manier die hem/haar het beste ligt, mee dromen over de toekomst van de Nijmeegseweg.

Samen Verbeelden
In de derde bijeenkomst verbeelden we samen de toekomst. Met de informatie die bij de voorgaande bijeenkomsten aan bod is gekomen, schetsen wij één scenario. Dit scenario is geen ontwerp, maar de basis voor een goed gesprek. In de bijeenkomst werken we aan de thema’s die we van belang achten. Zoals het openbare groen, de verbindingen voor voetgangers en fietsers, het woningbouwprogramma, maatschappelijke voorzieningen en de vorm en stijl van de gebouwen. Het resultaat van deze bijeenkomst werken we uit tot een concept schetsontwerp.

Samen Verbeteren
In de laatste bijeenkomst presenteren wij op een interactieve manier het concept schetsontwerp aan de klankbordgroep. Vervolgens vragen wij om kritische feedback. Iedereen krijgt de kans om zowel de positieve als negatieve persoonlijke aandachtspunten te benoemen. Gezamenlijk kijken we of het concept schetsontwerp het vertrouwen geniet van de klankbordgroep. Als dat het geval is gaan we op bureau het schetsontwerp definitief maken, waarbij wij concrete verbetervoorstellen van de bijeenkomst integreren.

De klankbordgroep zal over het resultaat van de vier bijeenkomsten, het stedenbouwkundig schetsontwerp, een advies richting de gemeente uitbrengen. 

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
 • /site/assets/files/1976/route_wandeling_2.jpg
  Route rondwandeling
 • /site/assets/files/1979/locatieaanduiding_nijmeegseweg-01.jpg
  Locatie Nijmeegseweg in Arnhem
 • /site/assets/files/1977/route.jpg
  De routekaart naar het nieuwe ontwerp
 • /site/assets/files/1978/20200718_105914.jpg
  Impressie van een rondwandeling door de buurt