/site/assets/files/2233/11.jpg

Dorps wonen op fietsafstand van de Grote Markt

Westrik, Breda Prinsenbreek
Een kleine locatie gelegen tussen de uiterste rand van Prinsenbeek en het spoor, op korte afstand van de A16. Agrarisch gebruik, verscholen achter tuinen en een plantsoen. Op het eerste gezicht geen ideale locatie voor een woonbuurt. Toch gaan wij op onderzoek uit.

Ons onderzoek begint altijd met de historie van een plek. Landschap, morfologie, het groeipatroon, het zijn de basiselementen die een stedenbouwkundig ontwerp zeggingskracht geven. Op welke identiteit kan de nieuwe woonbuurt Westrik voortborduren? In ieder geval een die geworteld is in de plek én waarde heeft voor de mensen die zich hier gaan settelen.

Westrik was ooit een gehucht op grote afstand van het dorp (Prinsen-) Beek. Nu liggen woonbuurten uit de jaren 1960 en 1970 tussen de locatie en de oude dorpskern. In onze visie krijgt de nieuwe woonbuurt een karakter dat aansluit bij de ontstaansgeschiedenis van de plek. Een eigen plek en geen voortzetting van de bestaande uitbreidingen van Prinsenbeek.

Met oog voor het grotere geheel en voor ecologische waarden hebben wij een leidmotief voor Westrik ontwikkeld: drie bebouwingseilanden in een 'zee van groen'. De van ouds aanwezige licht slingerende wegen over de zandgronden zijn de bakermat voor de opzet: met één slingerende lus wordt de nieuwe buurt ontsloten en wordt het thuiskomen ruimtelijk geënsceneerd.

Steeds wisselende perspectieven op een gevarieerde groene ruimte -van nieuwe natte ecologische zone tot bestaande grote loofbomen- en op woongebouwen die schijnbaar achteloos gepositioneerd zijn in het geheel, creëren een grote rijkdom in ruimtelijke ervaring. Onze ambitie: een prettige woonenclave; ingericht volgens ecologische waarden, dooraderd met fijne verbindingen en geborgenheid uitstralend.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
 • /site/assets/files/2233/11.jpg
 • /site/assets/files/1549/breda-westrik.jpg
  Locatie Westrik
 • /site/assets/files/1249/stedenbouwkundig_plan_westrik.jpg
  Stedenbouwkundig plan Westrik
 • /site/assets/files/1248/westrik_bouwrijp_maken.jpeg
  Bouwrijp maken Westrik voorjaar 2018
 • /site/assets/files/2234/2klein.jpg
  Wadi voor opvang van regenwater
 • /site/assets/files/2235/8klein.jpg
  Ondergrondse afvoer van regenwater
 • /site/assets/files/2236/7.jpg
 • /site/assets/files/2237/9.jpg
 • /site/assets/files/2238/13.jpg