/site/assets/files/1594/01_snellerpoort_woerden_plankaart_od205.png

Een stadswijk langs het spoor

Snellerpoort, Woerden
Bouwen in de stad, stedelijke verdichting, is een thema dat ons de komende jaren bezig blijft houden. Als wij in staat zijn om met belemmeringen in de bestaande stad, zoals het spoor creatief om te gaan kunnen wij verdichten met behoud en uitbreiding van kwaliteit!

In Woerden is hiervoor een uitgelezen kans te vinden; vlakbij het station, aan de zuidkant van het spoor. Daar ligt het braakliggend terrein Snellerpoort. Voor deze plek hebben wij in 2018 een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt dat de basis vormt voor een stedelijke woonbuurt. Stedelijk omdat wij functiemenging nastreven, een betrekkelijk hoge dichtheid en een ontwikkeling die via geleidelijke groei tot stand wordt gebracht. Door ontwikkelende partijen en door mensen die voor zich zelf willen bouwen. Dit doen zij in een stadsplattegrond die door de gemeente tot stand wordt gebracht. 

Het stedenbouwkundig plan is geen uitgewerkte blauwdruk maar borduurt voort op historische principes van stadsontwikkeling: De gemeente is kaderstellend en borgt ambitie en kwaliteit; private partijen realiseren na en na de bouwblokken, met het oog op de concrete vraag vanuit de markt..

Op een oppervlakte van ruwweg 13,5 hectaren is in ons plan ruimte voor 700 tot 800 woningen, variërend van klassieke rijwoningen tot geterrasseerde appartementen, een uitbreiding van het retailaanbod, ruimte voor voorzieningen en bedrijvigheid en een nieuwe waterstructuur. Het stadspark, de promenade en het winkelplein, drie exclusief voor voetgangers gereserveerde ruimten beslaan bij elkaar bijna twee hectaren.

Wij hebben een integraal ontwerp gemaakt waarin de ambities en uitgangspunten van de gemeente een plek hebben gekregen. Zo komen in het ontwerp van de promenade de wensen samen met betrekking tot mobiliteit (het maken van aantrekkelijke lv-verbindingen voor minder autogebruik), sociale aspecten (het maken van multifunctionele plekken voor spelen, bewegen en ontmoeten) en natuur en biodiversiteit (het maken van natuurvriendelijke oevers, het gebruik van halfverharding en het vergroten van soortenrijkdom in het gebied). Het ontwerp brengt deze aspecten bij elkaar in één overtuigend beeld, waarin het functionele aanwezig is maar niet dominant. Dit komt tot uitdrukking in de uitwerking van alle openbare ruimtes in de wijk, met als doel prettige en aantrekkelijke verblijfsgebieden te maken als dragers van het stedelijk weefsel.

Ruimtelijk-functioneel verhelderen wij met Snellerpoort de gehele zuidflank van Woerden. De eenvoudige gridstructuur die de wijk structureert zorgt ervoor dat deze als een puzzelstuk op zijn plek valt en de aangrenzende buurten met elkaar en met het centrum verbindt. Met veel aandacht hebben wij de noordzijde van Snellerpoort op het spoor georiënteerd. De nieuwe provinciale weg neemt hier de vorm van een spoorlaan aan. Een stedelijke ruimte waarlangs gewoond en gewerkt wordt. Voor ons is dit een cruciaal onderdeel van het ontwerp. Alleen als wij in staat zijn om met belemmeringen in de bestaande stad, zoals het spoor creatief om te gaan kunnen wij verdichten met behoud en uitbreiding van kwaliteit!

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
 • /site/assets/files/1594/01_snellerpoort_woerden_plankaart_od205.png
  Plankaart
 • /site/assets/files/1595/02_snellerpoort_woerden_locatie_od205_klein.jpg
  Locatie Woerden Snellerpoort
 • /site/assets/files/1596/woerden1_v1.jpg
  Impressie buurtpark Snellerpoort
 • /site/assets/files/1906/090-sp-07_promenade_20190619_blauwe_lucht.jpg
  Sfeerbeeld promenade Snellerpoort
 • /site/assets/files/1597/woerden2_v2.jpg
  Facetkaarten
 • /site/assets/files/1598/090_woerden_doorsnede_20181008_stad--_buurtstraat_1op200.jpg
  Doorsnede stads-, stadsfiets en buurtstraat
 • /site/assets/files/1907/woerden4_v1.jpg
  Stedenbouwkundige regels in het toepassen van groen