/site/assets/files/1343/campus_enschede_3-1.jpg

De geschiedenis van od205

In 2018 blikt od205 terug op 80 jaar bureautraditie.

Dat we al zo lang bestaan is het resultaat van onze drang tot vernieuwing. We liepen voorop in een tijd dat stedenbouw zich nog moest bewijzen. We beleefden economisch voorspoedige tijden en we gingen door diepe dalen waar we ook weer sterker uitkwamen. Zo zagen we de laatste economische crisis als kans en stimulans om ons onderzoekslab op te richten. Een LAB om onszelf uit te dagen maatschappelijk relevante thema’s te onderzoeken en daar projecten bij te vinden. We vonden opdrachtgevers die in ons en onze visie geloven en waarmee we prachtige projecten hebben gerealiseerd.

Onderstaand een aantal spraakmakende projecten die het bureau heeft gerealiseerd. Het bureau dat bij de start in 1938 genoemd wordt na zijn oprichter: Van Embden. In de jaren 60 van de 20ste eeuw groeide het bureau rap en daarmee ook de directie. Vanaf 1964 is de officiële naam dan ook ‘Van Embden, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans, Choisy NV’.  Als Sam van Embden in 1969 met pensioen gaat wordt de naam omgevormd tot OD205. Een verwijzing naar het adres waar we dan gevestigd zijn; Oude Delft 205 in Delft en een uiting van de collectieve geest in die tijd. Stedenbouw en (landschaps-) architectuur betreffen opgaven die vooral gemeenschappelijk uitgevoerd dienen te worden.

Het bureau is stevig verbonden aan het Internationale Modernisme. Elke opgave wordt functioneel, rationeel en analytisch benaderd. Op stedenbouwkundig gebied bouwt od205 deze aanpak uit tot een haast wetenschappelijk model. Op architectonisch vlak tonen de ontwerpen een fascinatie voor architectonische structuur en een intelligente industrialisatie van het bouwproces.

In 1994 splitst het bureau zich in een bureau voor architectuur en een bureau voor stedenbouw en landschap. Het huidige od205 komt uit dit laatstgenoemde voort. Sinds 2011 in eigendom en onder directie van Ralf Hottenträger. In 2016 zijn we verhuisd naar de Schiecentrale in Rotterdam waar we in het nieuwe pand verder groeien met een eigen visie en een jong en ambitieus team.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
od205 campus TU Eindhoven hoofdgebouw w-hal

1954 Campus TH Eindhoven

Door de grote behoefte aan technisch geschoold personeel in de jaren na de Tweede Wereldoorlog besloot de overheid tot het bouwen van twee nieuwe Technische Hogescholen. Eén in Eindhoven en één in Enschede.

od205 binnenstadsplan Dordrecht Van Embden

1945 – 1966 Binnenstadsplannen

In de jaren na de oorlog komt de economische groei in een stroomversnelling. De auto doet definitief zijn intrede in het dagelijks leven en dat heeft grote gevolgen voor het landschap. od205 wordt veelvuldig gevraagd voor het ontwerpen van basisplannen voor de binnenstad. Zo is de binnenstad van Dordrecht, Deventer en Zwolle door ons bureau ‘herontworpen’.

od205 campus th enschede ingang drienerlo stedenbouwkundig ontwerp

1962 Campus TH Enschede

Het ontwerp van de campus is gemaakt naar het voorbeeld van Amerikaanse campusuniversiteiten. In het plan staat het bouwen van een overzichtelijke tuinstad voor een complete universiteitsgemeenschap centraal. Wonen, werken/studeren en recreëren worden samengevoegd op één terrein, waarbij het belangrijk is dat parkachtige karakter behouden wordt.

od205 erasmus medische faculteit rotterdam

1967 – Medische faculteit Dijkzigt Ziekenhuis

Rotterdam blijkt in 1965 de aangewezen plaats voor een zevende Nederlandse medische faculteit met een bijbehorend academisch ziekenhuis. Het ziekenhuis ondergaat een grondige verbouwing, vanwege de andere eisen die aan een academisch ziekenhuis worden gesteld in vergelijking tot een gemeenteziekenhuis.

od205 uitbreidingsplan zwolle holtenbroek structuurplan functiescheiding van embden

1951 – 1970 Uitbreidingsplannen

Een eigen woning was voor velen tot ruim na de Tweede Wereldoorlog onbereikbaar. De doorbraak van de auto als hét vervoermiddel brengt het wonen buiten de grote stad in trek. Werken deed je vaak nog in de grote stad. Leven er buiten. Dat maakt dat er veel behoefte is aan plannen voor uitbreidingen. Wij worden gevraagd voor het ontwerpen  van uitbreidingsplannen in onder andere Wageningen, Enschede, Delft, Lelystad en Zwolle.  

od205 Owerri University campus masterplan

Universiteitscampussen buitenland

Eind jaren 60 krijgen we de opdracht voor de nieuwbouw van de Universiteit van Singapore. Andere campussen in Zuid-Oost Azië en West-Afrika volgen later. De ervaring die wij hebben opgedaan met campussen van Technische Universiteiten in Nederland en de internationale gerichtheid van Van Embden geven hiervoor de doorslag.

od205 van embden ontwerp structuurplan zoetermeer new town

1962 Zoetermeer

Een eigen woning was voor velen tot ruim na de Tweede Wereldoorlog onbereikbaar. De doorbraak van de auto als hét vervoermiddel brengt het wonen buiten de grote stad in een stroomversnelling. Werken deed je vaak nog in de grote stad. Leven er buiten.