Advies

Wij hebben rijke ervaring met bijna alle type opgaven in het ruimtelijke domein en binnen de meest diverse randvoorwaarden en kaders. Deze ervaring zetten wij graag actief in om uw project vooruit te helpen. Wij zorgen dat kwaliteit, snelheid en draagvlak vergroot worden. Als ontwerpers weten wij wat de gevolgen zijn van keuzes, waardoor onze adviezen snel toepasbaar worden.

Voor advies en een frisse blik kunt u bij ons terecht voor onder meer:

  • Advisering over en opstellen van een Plan van Aanpak
  • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, quick-scan of second opinion
  • Bieden van interne ondersteuning op inhoud en proces.
  • Begeleiden van bouwplannen en voeren van supervisie

Tevens bieden wij regelmatig webinars en spreekuren aan waarin wij onze ervaring delen betreffende een specifiek actueel thema.