/site/assets/files/1489/uitsnede_verbeelding_giethoorn-min_1.png

Het bewaren van cultuurlandschap

Giethoorn, Steenwijkerland
Giethoorn, onder toeristen bekend als ‘het Venetië van het Noorden’ is grotendeels een beschermd dorpsgezicht. Zowel bewoners en ondernemers willen inspelen op de toeristen. De verschillende belangen en groeiende toestroom van bezoekers leveren echter frictie op. De beeld- en gebruikskwaliteit van het dorp staan hierdoor onder druk. Binnen de mogelijkheden van een nieuw bestemmingsplan wil de gemeente dit juridisch-planologisch oplossen.

Het cultuurlandschap is de drager van de uitzonderlijke kwaliteit van deze plek. Samen met de gemeente hebben wij geconcludeerd dat de aanwezige kenmerken en kernkwaliteiten nergens integraal benoemd worden en de gemeente daardoor onvoldoende op initiatieven van haar inwoners kan anticiperen. Met andere woorden: Er ontbreekt een toetsingskader.

Er is een beeldend en beschrijvend ‘Kwaliteitsboek Landschap’ nodig. Kaders voor de gemeente en inspiratie voor de bewoners. Met dit boek kan een vertaling worden gemaakt van de landschapswaarden binnen het beschermd dorpsgezicht in het nieuwe bestemmingsplan.

Het Kwaliteitsboek Landschap beschrijft de identiteit van het landschap op verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende thema’s. De opbouw van de landschappelijke dragers zoals de linten en grachten. De opbouw en inrichting van het erf met onderscheid tussen verschillende erftypen. Concrete landschappelijke bouwstenen zoals oevers, bruggen, parkeerplaatsen en beplanting.  

Met behulp van heldere kaarten en schema’s wordt de essentie van Giethoorn als beschermd dorpsgezicht inzichtelijk gemaakt. Bewoners en ondernemers worden uitgedaagd zich actief en met respect voor hun cultuurhistorie te bemoeien met de eigen omgeving. Op deze wijze reiken wij een handboek aan dat uitnodigt om te innoveren onder behoud van de uitzonderlijke cultuurhistorische kenmerken.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
 • /site/assets/files/1489/uitsnede_verbeelding_giethoorn-min_1.png
  Uitsnede verbeelding Giethoorn
 • /site/assets/files/1547/giethoorn_joden.jpg
  Locatie Giethoorn
 • /site/assets/files/1487/uitkomsten_inventarisatie_giethoorn.png
  Uitkomsten inventarisatie
 • /site/assets/files/1488/uitsnede_verbeelding_jonen.png
  Uitsnede verbeelding Jonen
 • /site/assets/files/1525/uitkomsten_inventarisatie_jonen.png
  Uitkomsten inventarisatie Jonen