/site/assets/files/1473/raamwerk_kaart_volgerlanden_oost_ontwikkelaars.jpg

Vier nieuwe dorpen

De Volgerlanden, Hendrik-Ido-Ambacht
Sinds 2008 werken wij aan de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht. Op het gebied van stedenbouwkundig ontwerp, inrichting van de openbare ruimte en juridisch-planologisch advies. In 2015 ontvingen wij de vraag een nieuw stedenbouwkundig plan op te zetten voor het oostelijk deel van de wijk. Bijna alle eerder opgestelde randvoorwaarden waren ondertussen gewijzigd. Het woningbouwprogramma is opgeplust. De ontwikkelende partijen zijn van plek en gedachten veranderd. De gerealiseerde woonbuurten in de omgeving zijn anders dan bedacht. En het watersysteem is onderwerp van discussie.

Drie jaar later zijn de eerste bouwplannen in ontwikkeling op basis van de door ons geleverde producten. Van masterplan en beeldkwaliteitsplan tot inrichtingsplan.

De Volgerlanden-West is keurig en verzorgd. De wijk heeft een mooie hoofdstructuur en prettige woonbuurtjes. Wat mist? Een tussenniveau. Het gebied waarin de bewoners hun activiteiten vooral doen; het gebied waarin het leeft; het gebied dat privaat en openbaarheid aan elkaar smeedt. In De Volgerlanden-Oost voegen wij dit toe.

Onze visie ‘Perspectief op Oost’ voorziet in een ruimtelijke opbouw die het sociale leven stimuleert. Dit gebeurt via een ruimtelijk-functioneel raamwerk dat niet alleen het verkeer faciliteert maar ook ruimtelijke kwaliteit in zich draagt. Het gebeurt middels vier scherp van elkaar te onderscheiden woongebieden. Deze vormen het schaalniveau tussen het raamwerk en de individuele woning en worden als ‘dorpen’ uitgewerkt.

In het ontwerp presenteert zich het raamwerk als een reeks van openbare ruimten. Een brede laan, een dubbele Wetering, een dorpsweide en een fruitboomgaarde. De vier dorpen kennen eveneens de openbare ruimte als uitgangspunt. Met de Laantjes, Erven, Straatjes en Hoven zetten wij archetypen in die ook al in de directe omgeving voorkomen. Elk dorp wordt uitgewerkt tot een omgeving voor ongeveer 600 bewoners en heeft een eigen mix van  woningbouwprogramma, ruimtelijk karakter en beeldentaal.

De hoofdstructuur en het dorp ensceneren samen de weg van en naar je eigen voordeur en bieden daarmee een prettig perspectief op het dagelijks leven.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
 • /site/assets/files/1473/raamwerk_kaart_volgerlanden_oost_ontwikkelaars.jpg
  Concept de vier dorpen
 • /site/assets/files/1545/volgerlanden.jpg
  Locatie De Volgerlanden Oost
 • /site/assets/files/1469/002_ip-06_volgerlanden_hoofdstructuur_plankaart_ipor_20180528.jpg
  Uitsnede inrichtingsplan hoofdstructuur
 • /site/assets/files/1546/od205_profiel_perenlaantje_volgerlanden.png
  Sfeerimpressie ingepast Perenlaantje
 • /site/assets/files/1470/od205_maquette_de_dorpen_jpg-min.png
  Werkmaquette van dorp De Laantjes
 • /site/assets/files/1471/od205_maquette_de_dorpen2_jpg-min.png
  Werkmaquette van dorp De Laantjes