/site/assets/files/1878/afsluiting_perenlaantje_01.jpg

De Volgerlanden-Oost wordt klimaat adaptief

26 maart 2020

Op 21 februari 2020 heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het ‘Convenant Klimaat Adaptief Bouwen’ondertekend. Wethouder Lafleur wil met het ondertekenen van het convenant een stap zetten om bij het ontwerp van nieuwe projecten de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Een van die nieuwe projecten zijn de vier dorpen in de Volgerlanden-Oost waar OD205 zowel het stedenbouwkundige plan, het inrichtingsplan als het bestemmingsplan voor hun rekening neemt.

In onze projecten kijken wij altijd vooruit. Naar de wensen en behoeftes van de toekomstige bewoners voor hun leefomgeving. Naar de kansen die nieuwe (technologische) ontwikkelingen bieden. Naar de potentiële uitwerking van reeds ingezette trends op het toekomstige leefklimaat. Hoosbuien, extreme hitte en het verlies van biodiversiteit zijn verschijnselen die steeds vaker voorkomen. Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat nieuwe en bestaande gebieden goed blijven functioneren bij deze veranderingen in het klimaat. Dit kan door klimaat adaptief te ontwerpen.

Wethouder Lafleur, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: "We kunnen de gevolgen van deze klimaatverandering in onze gemeente beperken als we goed nadenken over het ontwerp van nieuwe projecten."

De Volgerlanden-Oost
Bij het stedenbouwkundig plan van één van de dorpen, de Erfjes, is bij de eerste penstreek al rekening gehouden met klimaatadaptatie. Hierbij sluit het Programma van Eisen aan bij het ‘Convenant Klimaat Adaptief Bouwen’.

Bij de hoogste zonnestand moet tenminste 50% van het plangebied voor verblijfsplekken en gebieden waar langzaam verkeer zich verplaatst in de schaduw liggen. Deze schaduw creëren we met het strategisch plaatsen van bomen en bebouwing. De bomen die worden aangeplant bestaan uit verschillende soorten voor de stimulering van biodiversiteit en staan zo gepositioneerd dat er voldoende koelte en schaduw wordt geboden.

Om de grondwaterstand voldoende op peil te houden moet 50% van de jaarlijkse neerslag infiltreren in de bodem. Om regenwater makkelijk zijn weg te laten vinden naar plekken waar het langzaam kan infiltreren zijn er geen hoge banden tussen de weg en het groen aangelegd. Groenstroken in de wegprofielen worden samengevoegd om als één groot oppervlak meer water op te kunnen vangen dan kleine verspreide pockets door het gebied. 1/3e van de vereiste parkeerplaatsen worden in eerste instantie groen ingericht. Indien nodig kunnen deze plekken in de toekomst omgezet worden in reguliere parkeerplaatsen. Zo niet, dan blijven dat strategisch geplaatste groenplekken. De overige parkeerplaatsen zijn allemaal ingericht met halfverharding om meer water door te laten.

Stresstest
Voor het reeds uitgewerkte inrichtingsplan van één van de andere dorpen heeft de gemeente een stresstest uit laten voeren. Daarin is een extreme regenbui van 70 mm in een uur, die eens in de 100 jaar voorkomt, over het dorp uitgestort. Dit is een goede test om voor realisatie eventuele aanpassingen te doen zodat een dergelijke hevige bui opgevangen kan worden. Zonder dat deze overlast veroorzaakt voor de toekomstige bewoners.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.