/site/assets/files/1455/od205_structuurplan_woerden_versie1.jpg

Een stadswijk voor Woerden

Gebiedsontwikkeling Snellerpoort
7 september 2018

De stadsontwikkeling van Woerden is spectaculair te noemen. Leg een topografische kaart van 1990 naast die van nu en je kijkt je ogen uit. Zo is het gebied ten zuiden van het spoor in no-time verstedelijkt. Bedrijventerreinen, tuinstadwijken en veel infrastructuur bepalen de zuidflank van  de stad.  

Eén gebied ligt er onbebouwd bij; Snellerpoort. Eerdere planvoornemens zijn gesneuveld. Sinds begin 2018 werkt od205 in opdracht van Gemeente Woerden aan een nieuw plan voor deze locatie.

De opgave is complex. Gewenst is hoge woonkwaliteit en hoge dichtheid; de provinciale weg moet worden omgelegd, er moet rekening gehouden worden met de geluidsbelasting van spoor en weg, de fietsers moeten vrij baan krijgen en het autoverkeer moet doorstromen. Flexibiliteit is een harde eis maar iedereen moet overtuigd raken door het eindbeeld. Na drie maanden konden wij een basisplan voorstellen dat de projectgroep enthousiast heeft gemaakt. Nu zijn wij bezig alle verschillende deelaspecten te optimaliseren en met elkaar in balans te brengen. Vanaf oktober starten we met de ontwikkelkaders.

Woerden Snellerpoort is voor ons een voorbeeld van integraal en toekomstgericht ontwerpen. We hopen dat het ontwerp in de loop van het jaar openbaar wordt gemaakt en kijken uit naar de reacties!

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.