/site/assets/files/2169/malburgen_nijmeegseweg_presentatie.jpg

Eindpresentatie schetsontwerp Nijmeegseweg Arnhem

Op weg naar de toekomst
09 maart 2021

Op donderdagavond 4 maart 2021 hebben Ralf en Marjan het stedenbouwkundig schetsontwerp Nijmeegseweg gepresenteerd aan de leden van de Klankbordgroep. Dat deden ze vanuit een streamingstudio van de gemeente Arnhem omdat het niet mogelijk was met 30 bewoners fysiek bij elkaar te komen.

Ons schetsontwerp is een plan waarmee de omgeving van de Nijmeegseweg in Malburgen de komende 20 jaar vooruit kan. Een aantal kernwaarden en ambities vormen de basis van het plan: het behouden en aanvullen van groen in het plangebied zodat Oost en West meer naar elkaar toe getrokken worden en de Nijmeegseweg de uitstraling krijgt van een tuinstad-allee. Er wordt in het plan een wijkpark gerealiseerd; in deze aangesloten groene en heuvelachtige zone is er ruimte voor spelen, leisure en kleinschalige horeca. Het meest in het oog springende onderdeel van het parkontwerp is een brugverbinding voor voetgangers en fietsers over de Nijmeegseweg heen. Een veilige en comfortabele verbinding tussen de twee wijkdelen aan weerzijden van de Nijmeegseweg is een lang gekoesterde wens van heel veel wijkbewoners. In de eerste fase van het plan kunnen 230 woningen gerealiseerd worden. De visie op langere termijn biedt ruimte voor beduidend hogere aantallen. 

De presentatie begon met een terugblik op het participatieproces. Van de eerste verkennende bijeenkomst afgelopen zomer, toen de klankbordgroepleden samen met OD205 de wijk introkken om toekomstige ontwikkellocaties te bespreken en te fotograferen tot aan de bijeenkomst in MFC Malburcht waar ze met behulp van voorbeelden hun dromen konden visualiseren op moodboards, tot aan het in groepjes maken van de maquettes in het Olympuscollege waar in november ook het uiteindelijke conceptontwerp aan de klankbordgroep werd getoond. Een participatieproces dat ondanks Covid-19 toch nog kon worden afgerond. Met dus nu de afsluitende presentatie van het finale schetsontwerp, mede op basis van alle input van de klankbordgroepleden. De eerste reacties zijn allemaal positief, dus dat doet ons goed.

Het plan is nog niet openbaar, zodra het gepubliceerd mag worden kunt u het terugvinden op onze website!

 

Foto: Michel Lammerse Photography

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.