/site/assets/files/2159/download.jpg

Geselecteerd voor Kennispark Enschede

BNA kiest 4 teams voor onderzoek-prijsvraag Ruimte voor Water
19 feb 2021

BNA Netwerk Oosting organiseert in samenwerking met het Architectuurcentrum Twente dit voorjaar de onderzoeksprijsvraag 'Ruimte voor Water'

De mondiale klimaatverandering zorgt in onze regio in toenemende mate voor wateroverlast, hitte en droogte. Water gaat een andere betekenis en rol krijgen in onze leefomgeving. We moeten nadenken welke kansen dat biedt. Daarom daagt de BNA multidisciplinaire teams uit om een integraal, ontwerpend onderzoek te doen voor één van drie locaties in Twente. Ook geeft de organisatie een wildcard aan een team met een nog onbekende locatie. In de opgave, waarin de nadruk ligt op de stedenbouwkundige en landschappelijke schaal, wordt gezocht naar een aanpak om wateropgaves in de toekomst te benutten bij het verbeteren van de omgevingskwaliteit.

Ons OD205 team heeft vol overtuiging voor de locatie 'Kennispark Enschede' gekozen. Een boeiende opgave die verband houdt met onze ervaring met werklocaties en het feit dat schuin tegenover de campus van de universiteit ligt die OD205 in de jaren 60 van de vorige eeuw heeft ontworpen. 

De selectiecommissie heeft alle voorstellen gejureerd en vier ervan gekozen om in teamverband uit te werken.

Ons initiërend voorstel en pitch was overtuigend en vanwege het integraal en innovatief karakter ervan is OD205 tot team-captain van Team 2 Kennispark benoemd! We zijn heel blij en gaan in maart vol optimisme aan de slag!

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
  • /site/assets/files/2159/download.jpg