/site/assets/files/1714/challenge_team_groen.jpg

Parkstad Rotterdam – Verdichting als kans!

31 juli 2019

De vraag

Rotterdam heeft de komende decennia te maken met een grote verdichtingsopgave. Tot 2040 moeten er 50.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan 20.000 in de binnenstad. Verdichten staat vaak op gespannen voet met de wens voor meer groene buitenruimte in de stad.

Met de groei van het aantal inwoners komt de leefkwaliteit in de binnenstad steeds hoger op de agenda te staan. Groene buitenruimte zorgt voor plekken om te ontsnappen aan de reuring, lagere temperaturen en een betere luchtkwaliteit. Kortom genoeg groene buitenruimte verhoogt de leefkwaliteit.

Binnen de beknopte tijd van de halfjaarlijkse ‘od-challenge’ heeft od205 twee oplossingsrichtingen verkent; een groene en een blauwe. Vandaag onze gedachtegang over het verdichten in combinatie met groen.

‘de verdichting en vergroening van Rotterdam gaan hand in hand.’ Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam

Onze insteek

Wij zien de verdichtingsopgave als een mooie kans om hoogwaardig groene buitenruimte te realiseren in de binnenstad. Zoals ook in de Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam naar voren komt is er relatief veel groene buitenruimte in de stad per inwoner, maar dit groen is niet altijd goed bruikbaar of bereikbaar. De oplossing zit hem wat ons betreft niet in compact bouwen zodat we ergens anders genoeg ruimte overhouden voor natuur en groen. Je moet de twee echt met elkaar verbinden, wil je de groene buitenruimte voor elke inwoner beschikbaar maken.

Want hoogwaardig groen heeft kritische massa nodig. Een park dat ergens weggestopt ligt en daardoor weinig bezoekers trekt voegt niets toe aan de leefkwaliteit. Een park midden in de stad, omgeven door een hoge bebouwingsdichtheid en van dergelijke grootte dat menigeen er gebruik van kan maken. Dat voegt wat toe aan de leefkwaliteit. Kijk maar naar Central Park of het Vondelpark in eigen land. Die worden door alle bewoners van de stad gebruikt.

Onze insteek voor Rotterdam is daarom tweedelig.

  1. Verdichten rondom bestaande groene ruimtes.
    Denk bijvoorbeeld aan Het Park van de Euromast en het Arboretum naast het Excelsior stadion. Beiden zijn groene buitenruimte in de stad die met verdichting rondom het groen een impuls krijgen.
  2. Groene ruimte creëren door het verdichten bij nieuwe ontwikkelingen.
    We stellen voor om bij alle nieuwbouw een groenverplichting mee te geven. Per woning moet er 50 m2 openbaar groen gerealiseerd worden. Met de vraag naar 20.000 nieuwe woningen in de binnenstad komt dan dus neer op 100.000 m2 nieuw openbaar groen. Bij de ontwikkelingen rondom het Feyenoord Stadion ontstaat er zo een heel nieuw park. Maar ook plekken zoals Weena bieden mogelijkheden. Met het teruglopen van het autogebruik in Rotterdam toveren we deze verkeersader om tot een groene as: Weena Avenue.

De ruimte om te verdichten in Rotterdam is er. De ruimte om daarbij hoogwaardig groene buitenruimte te realiseren is er ook. Zelfs met een groenverplichting van 50 m2 per nieuwe woning.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
  • /site/assets/files/1714/challenge_team_groen.jpg
  • /site/assets/files/1713/kaarten_uit_rotterdam_tekengebied_1_kopie_4.png