/site/assets/files/1512/participatie-od205-landschapsontwerp-rotterdam-hoogvliet.jpeg

Bewonersparticipatie in Hoogvliet

Inrichtingsplan Hart van Oudeland
3 oktober 2018

Rond de eeuwwisseling is begonnen met een grootscheepse herstructurering van Hoogvliet. Oudeland is een van de wijken die op schop gaat. Meer diversiteit, een breder woningaanbod en het vergroten van de leefbaarheid zijn hierbij belangrijke doelen.

Binnenkort gaat de openbare ruimte rondom het winkelcentrum opnieuw ingericht worden. In opdracht van de gemeente brengt od205 het huidige gebruik, de behoeftes en de wensen van de bewoners voor het gebied in kaart. Od205 heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld waarbij de participatie van bewoners en kinderen centraal staat.

In het gebied is een tijdelijke natuurspeeltuin aangelegd, die een groot succes is. Aan de hand van een speurtocht met kinderen en bewoners én een rondwandeling met professionals, hebben wij geïnventariseerd hoe de natuurspeeltuin en de omliggende (speel)gebieden gebruikt worden. Waarom spelen de kinderen graag bij de natuurspeeltuin? Wat doen ze graag op deze en andere plekken? Door de activiteiten die in de natuurspeeltuin georganiseerd worden, is de plek ook een sociaal vangnet voor de wijk geworden. Een van de uitdagingen is hoe dit geborgd kan worden in de transformatie van het gebied.

De opbrengst van het participatietraject wordt door od205 verwerkt in een advies aan de gemeente in de vorm van een inrichtingsconcept voor het Hart van Oudeland.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.