/site/assets/files/1532/bestemmingsplan-achter-vrouwgelenweg-od025.jpg

Voldoende ontwikkelvrijheid is belangrijk

Voorontwerp bestemmingsplan in Hendrik-Ido-Ambacht
18 oktober 2018

Het voorontwerp bestemmingsplan voor het gebied Achter Vrouwgelenweg 80 in Hendrik-Ido-Ambacht ligt sinds vorige week ter inzage. od205 werkte afgelopen zomer aan het postzegelbestemmingsplan voor de bouw van drie nieuwe woningen in het gebied De Volgerlanden.

De voorbereidingen voor de aanleg van de volledige woonwijk De Volgerlanden zijn in volle gang. Binnen dit gebied wil de eigenaar van de gronden achter de Vrouwgelenweg 80 drie nieuwe woningen ontwikkelen. Dit op zichzelf staande bouwplan zal uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van de grote woonwijk.

Wij maken plannen op elk schaalniveau. Ook kleine plannen (ook wel postzegelplannen genoemd) zijn bij ons dus in goede handen. In opdracht van diverse gemeenten, en in toenemende mate ook ontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers hebben wij een breed scala aan kleinschalige bestemmingsplannen, partiële herzieningen, wijzigingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen opgesteld. Een postzegelbestemmingsplan is een kleine variant van het alom bekende bestemmingsplan. In het plan wordt beschreven wat er binnen een gebied mocht, de gewenste ontwikkeling en de (juridische) regels waaraan de nieuwe ontwikkeling moet voldoen.

Omdat de bouwplannen voor de nieuwe woningen en de openbare ruimte nog niet definitief zijn is hier gekozen voor een bestemming woongebied met een aantal specifieke bouwaanduidingen om te regelen wat wel en niet is toegestaan.  Ook is er een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het aanleggen van voldoende oppervlaktewater. Zo heeft de gemeente zekerheid ten aanzien van de waterberging en de opdrachtgever voldoende vrijheid om zijn plannen verder te ontwikkelen.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.