/site/assets/files/1793/omgevingsvisie_cyclus_2.jpg

Verandert onze rol na invoering van de Omgevingswet?

3 oktober 2019

De Omgevingswet is de grootste herziening van wet- en regelgeving in Nederland tot nu toe. Niet gek dus dat de wet ons al ruim voor de invoering in zijn ban heeft. Bij od205 kijken we vooruit en bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. We zien een mogelijke verschuiving in rollen en verantwoordelijkheden. Ook in de rol van adviesbureaus zoals wij. Wat wordt onze positie in het wisselende speelveld tussen burger, overheid en markt?

Op deze vraag heeft Myra, master student planologie aan de Universiteit Utrecht, zich voor ons vastgebeten. Myra hield ruim 10 interviews met mensen die betrokken zijn bij de Omgevingswet of het opstellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan. Alle tien binnen verschillende gemeenten en adviesbureaus. Intern organiseerde ze bij od205 een enthousiasmerende interactieve sessie over de rol van ons specifiek.

Een voorzichtige conclusie is dat onze rol verandert als wij dat willen. Het gaat straks om dezelfde spelers. Alleen het speelveld verschuift. Dit is de kans en de tijd om te bepalen waar in het speelveld wij het beste tot ons recht komen en het meest betekenen voor onze opdrachtgevers. Met die positiebepaling zijn wij nu volop mee bezig. Binnenkort meer informatie!

 

Afbeelding: At Osborne

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.