/site/assets/files/1571/004-nv-01_stedenbouwkundigmatenplan_plankaart_a0_1-500_kleiner_formaat_goed_formaat-01.jpg

Een respectvolle metamorfose

Presikhaaf, Arnhem
Presikhaaf is een naoorlogse wijk in Arnhem met een uniek karakter en betrokken bewoners. In de loop van 10 jaar ontwierpen wij voor twee woonbuurten, Presikhaaf 1 en De Nieuwe Vaart, een nieuw stedenbouwkundig plan en bekommerden wij ons om de architectuur en de inrichting van het openbaar gebied. In 2012 ontvingen od205 en woningbouwcorporatie Vivare voor hun inzet en de gerealiseerde kwaliteit de Arnhemse Heuvelinkprijs.

Ons ideaal was vanaf het eerste moment het ontwikkelen van een nieuwe woonomgeving met respect voor de situatie. Dat betekende hier: respect voor de mensen die er wonen en respect voor de naoorlogse opzet van het stadsdeel.

In Presikhaaf 1 hebben wij samen met een klankbordgroep het Masterplan ontwikkeld. Deze groep toegewijde bewoners bleef ook actief betrokken tijdens de uitwerking van het openbaar gebied en de architectuur. De naoorlogse idealen van licht, lucht en ruimte zijn op ruimtelijk vlak gekoppeld aan de hedendaagse wensen: beheerbaarheid, veiligheid en gelaagdheid.

Langs het spoor zijn de parkeerplaatsen voor de bewoners en de bergingen van de appartementen half verdiept gerealiseerd. Het nieuwe, opgehoogde maaiveld is als tuin ingericht en geeft ruimte aan acht urban villa’s. Aan de buitenkant is er niet van af te lezen welk gebouw in de koop- en welke in de sociale huursector is ontwikkeld.

In woonbuurt De Nieuwe Vaart hebben wij juist een tweedeling tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ voorkomen. Een uitgekiend openbaar gebied met lange zichtlijnen en een fijnmazig netwerk van autoarme woonpaden is de drager van de woonomgeving. De nieuwe uitgifteplekken vouwen zich hier omheen. Bij deze opzet is veel aandacht besteed aan planmatigheid in de nieuwe opzet met kleinschaligheid als uitgangspunt.

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
 • /site/assets/files/1571/004-nv-01_stedenbouwkundigmatenplan_plankaart_a0_1-500_kleiner_formaat_goed_formaat-01.jpg
  Plankaart De Nieuwe Vaart
 • /site/assets/files/1558/presikhaaf.jpg
  Locatie Presikhaaf Arnhem
 • /site/assets/files/1572/od205_presikhaaf_1_raamwerkkaart_incl_bebouwing_01.jpg
  Raamwerk en bebouwing De Nieuwe Vaart
 • /site/assets/files/1477/od205_presikhaaf_foto_podium.png
  Presikhaaf 1: het podium
 • /site/assets/files/1543/od205_presikhaaf_luchtfoto_klm_jpg-min.png
  Historische luchtfoto Presikhaaf