/site/assets/files/2271/6_regentuin_1.jpg

Onderzoek

Ons kennislab

Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijk voor alle leeftijden? Welke mogelijkheden zijn er voor boeren om te transformeren naar een duurzamere vorm van landbouw? Wanneer is openbare ruimte daadwerkelijk circulair? Wat is de meerwaarde van groen en water op bedrijventerreinen? 

Dat is een greep uit actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken waar wij in ons kennislab onderzoek naar doen. Deze vraagstukken hebben namelijk grote invloed op ons werkveld; de dagelijkse leefomgeving. Wij willen niet alleen meegaan in actuele trends maar ook positieve ontwikkelingen in gang zetten. Door zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen zetten we de eerste stap richting de toekomst. 

Onze kracht zit in het ontwerpend onderzoeken. Wij kunnen op een creatieve manier de vraag identificeren, relaties inzichtelijk maken en mogelijkheden of gevolgen visualiseren. Met varianten en modellen maken wij de mogelijke toekomst voor iedereen zichtbaar. Dit is essentieel om alle betrokkenen mee te nemen en de inhoudelijke discussies te starten.

Onze focus ligt op de volgende vier werkvelden:

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
  • Levendig landschap: Ontwerpen van veerkrachtige en multifunctionele landschappen. Deze zijn productief, hebben sterke stad-land relaties, zijn natuur-inclusief en klimaat-adaptief en kennen een hoge mate van biodiversiteit. 
  • Duurzame werkomgeving: Ontwerp en herontwikkeling van bedrijventerreinen en werkomgevingen die uitnodigen om er te verblijven. Op de nu nog meest versteende plekken in Nederland valt er veel winst te behalen op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid.
  • Zorgzame stad: Onze ontwerpen faciliteren het inclusief gebruik van de ruimte. Inclusie is voor ons de mogelijkheid voor iedereen om zichzelf te zijn en anderen te ontmoeten. Wij werken daarom aan ruimtes die toegankelijk, veilig, flexibel en divers zijn.
  • Gelukkige leefomgeving: Het vormgeven van het alledaagse leven door het creëren van plezierige, veilige en groene woonomgevingen. Deze zijn ontworpen op een menselijke schaal en bieden een uitnodigende omgeving voor ontmoeten, spelen en bewegen.