/site/assets/files/1710/kenniskaart_az.jpg

Circulariteit in de openbare ruimte

het onderzoek van stagiair Luc

De afgelopen 10 weken heeft Luc bij ons onderzoek gedaan naar circulariteit in de openbare ruimte met Bedrijvenpark Ambachtsezoom als casus.

We staan momenteel aan het begin van een transitie; van een lineaire economie naar een circulaire economie. Deze transitie moet ons huidige ‘take – make – waste’ systeem vervangen voor een duurzaam en toekomstbestendig systeem waarbij grondstoffen in een kringloop blijven. Dit om onder andere de grondstofuitputting, klimaatverandering en de steeds maar groeiende afvalhopen tegen te gaan.

Dit is een transitie die langzaam op gang begint te komen. In de productiesector zijn al grote stappen gemaakt. Op andere schalen, zoals gebiedsontwikkeling, loopt de transitie nog iets achter. Bedrijvenpark Ambachtsezoom probeert hier een voorloper in te zijn door het eerste full-service circulaire bedrijventerrein van Nederland te worden. Vanaf het begin van de gebiedsontwikkeling werkt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht volgens het gedachtengoed van de circulaire economie.

Over wat de mogelijkheden zijn van circulariteit in de openbare ruimte is nog niet veel bekend. Daarom heeft Luc de opdracht gekregen om circulaire maatregelen te zoeken voor de openbare ruimte die toegevoegd kunnen worden aan het ontwerp van bedrijvenpark Ambachtsezoom. Deze moeten een positieve bijdragen leveren aan de circulariteit in de openbare ruimte en aan de transitie naar de circulaire economie binnen gebiedsontwikkeling.  

Maatregelen die in de praktijk effectief gebruikt worden, zoals circulaire lichtmasten en afvalbakken, zijn met elkaar vergeleken via een ‘Multi Criteria Analyse’ die de maatregelen testen aan de doelen van Ambachtsezoom. Elke maatregel kreeg hieruit een cijfer corresponderend met de mate van circulariteit en toepasbaarheid in bedrijvenpark Ambachtsezoom. Een mooie manier om een weloverwogen duurzame keuze te maken bij de inrichting van de openbare ruimte.

Na zijn onderzoek kon Luc ons ook 6 punten meegeven waar in de toekomst opgelet moet worden bij toepassingen in de openbare ruimte.

Deze 6 punten zijn:

  • Toepassingen in de openbare ruimte moeten een lease product zijn;
  • Toepassingen in de openbare ruimte moeten demontabel ontworpen zijn;
  • Toepassingen in de openbare ruimte moeten het liefs van biologisch materiaal zijn;
  • Toepassingen in de openbare ruimte moeten toekomstbesteding ontworpen zijn;
  • Alle informatie moet digitaal; en
  • Er moet altijd vanuit een circulair perspectief gedacht en gewerkt worden.  

Alle conclusies van het onderzoek zijn gevisualiseerd in een interactieve kenniskaart. Deze is hier te raadplegen

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.