/site/assets/files/1982/fot_rondwandeling_marjan.jpg

Start co-creatie Arnhem Malburgen

Op pad met bewoners
04 aug 2020

Op twee zaterdagen in juli en augustus organiseerden wij meerdere wandelingen met een groep enthousiaste en betrokken wijkbewoners rondom de Nijmeegseweg in Arnhem Malburgen. Het doel van de wandeling is de plek door de ogen van de bewoners leren kennen. Maar ook kennismaken met de bewoners zelf!

De wandelingen zijn het eerste onderdeel van de samenwerking van ons met een klankbordgroep van 30-40 bewoners. Een traject van vier bijeenkomsten waarin de basis wordt gelegd van een stedenbouwkundig plan voor de bouw van minstens 230 woningen aan de Nijmeegseweg. Dit proces van co-creatie is een nadrukkelijke wens van de wijkbewoners van Malburgen. Vanwege onze expertise op dit gebied zijn wij als OD205 door de gemeente en de vertegenwoordigers van de wijkplatformen gevraagd om hier vorm aan te geven.

Met drie groepen bewoners trokken we het gebied in. Tijdens de wandelingen doorkruisten we zowel het oostelijk als het westelijk deel van de wijk Malburgen. Wijkdelen die van elkaar gescheiden zijn door het ruime groene profiel van de Nijmeegseweg. Af en toe weken we af van de globaal opgezette route om stil te staan op plekken waar mensen iets van vonden of over te vertellen hadden. Zowel de geschiedenis van de wijk als de hedendaagse problemen kwamen aan de orde. Zo kregen we een goede indruk van het dagelijks leven in de wijk en de beleving van de openbare ruimte en het verkeer.

De deelnemers waren een representatieve samenstelling van de wijk, zowel huurders als kopers, nieuwer bewoners en bewoners die al lange tijd in de wijk wonen, uit het oostelijk en westelijk deel van Malburgen. Na afloop van de wandelingen kregen de bewoners van ons een foto opdracht mee ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst eind augustus. Op de dan geplande avond gaan we dieper op hun wensen en ideeën in. Dat zullen we weer in kleine groepjes doen, om goed te kunnen luisteren en de nodige afstand te houden!

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.