/site/assets/files/1970/verkavelingsstudie_pijnacker_nootdorp_1.jpg

De Ruimte voor Ruimte regeling

van glastuinbouw naar landelijk woongebied
07 juli 2020

Tuinders kweken van oudsher groenten en fruit aan de rand van de steden en dorpen. Rond 1900 werd ontdekt dat ze door teelt in verwarmde kassen met veel glas meer opbrengst hadden van hun planten. Dit zorgde voor een gigantische groei binnen de tuinbouwsector. Verspreid door het Hollandse landschap is daardoor vandaag de dag nog steeds veel glastuinbouw te vinden met haar karakteristieken kassen die het uitzicht bepalen. Achter die kassen ligt vaak een weids landschap verscholen.

De regeling Ruimte voor Ruimte is er om glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid te bieden om de kassen te saneren en plaats te maken voor kleinschalige woningbouw. In ruil voor het slopen van kassen mogen compensatiewoningen worden gebouwd waardoor het voor veel ondernemers financieel mogelijk wordt om het bedrijf te saneren.

Met de sloop van kassen komen er cruciale plekken vrij op de grens van de bebouwde omgeving en het achterliggende landschap. Dit biedt kansen om de relatie tussen dorp en land te versterken of te (her)introduceren. Daarom moet er altijd goed gekeken worden naar een gepaste ruimtelijke inpassing van de nieuwe woningbouwontwikkelingen.

OD205 maakt regelmatig verkavelingsstudies om te onderzoeken hoe bij dergelijke opgaven de ruimtelijke kwaliteit en de relatie met het achterliggende landschap verbeterd kunnen worden. We analyseren de lokale context en geschiedenis, zodat de nieuwe ontwikkeling zich voegt naar bestaande ruimtelijke structuren. We proberen gebiedoverschrijdende groenstructuren te versterken en doorzichten te verbreden of te introduceren om zo het typerende Hollandse landschap weer zichtbaar en beleefbaar te maken voor iedereen. En natuurlijk creëren we op deze plekken een prettige landelijke woonomgeving.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
  • /site/assets/files/1970/verkavelingsstudie_pijnacker_nootdorp_1.jpg
  • /site/assets/files/1971/verkavelingsstudie_pijnacker_nootdorp_2.jpg