/site/assets/files/1610/doorsnede_icarenext.jpg

De inclusieve wijk voor sociale cohesie

De nieuwe aanpak voor 'de wijk van morgen'
12 februari 2019

Er zijn veel mensen met een (zeer) klein sociaal netwerk. Sommigen hebben door het bereiken van een hoge leeftijd al veel familie en vrienden verloren. Anderen hebben te maken met psychische of mentale beperkingen, of weten als nieuwkomer nog niet goed aan te sluiten op onze taal en cultuur. Dit leidt tot urgente sociale vraagstukken op het gebied van eenzaamheid, overlast in buurten en wijken, personeelstekorten en stijgende kosten.

Samen met architectenbureau Groosman, architecten- en onderzoeksbureau Kaap-O en zorgorganisatie +Vijf hebben wij ons verdiept in de vraagstukken die zijn ontstaan onder de noemer iCAREnext. Wij zien kansen om op lokaal niveau met gemeenten, corporaties en ondersteunende professionals tot constructieve interventies te komen. Interventies die een positieve bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van kwetsbare burgers. Met ‘De wijk van morgen’ haken wij hierop in door ons te richten op het (her)ontwerpen van gebouwen en wijken. Dit met als doel het creëren van (woon)omgevingen die een positieve impact hebben op het ontstaan en uitbreiden van sociale netwerken.

Bouwstenen

iCAREnext ontwikkelde acht bouwstenen voor een inclusieve (woon)omgeving. Deze zorgen voor samenhang tussen het sociale, ruimtelijke en technologische domein. Het resultaat is een woonomgeving waarin wijkbewoners, met en zonder ondersteuningsvraag, met elkaar verbonden worden. Gemeenschappelijke faciliteiten zoals gemaksdiensten hebben een centrale plek in de wijk gericht op ontmoeting, verbinding en peer support. Professionele zorg en ondersteuning wordt vanuit de wijk georganiseerd door hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De bewoners worden betrokken bij de transformatie naar zo’n nieuwe woonomgeving. Zij hebben een actieve rol in het ondersteunen van elkaar vanuit hun eigen kracht, vaardigheden en talenten, eventueel met hulp van een (professionele) coach.

Kunt u hulp gebruiken bij het verbeteren van een wijk of leefomgeving? Boek dan een interactieve sessie! Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden en uitdagingen van uw locatie. Kijk voor meer informatie op icarenext.nl of bel met Ralf of Judit op 010 - 303 12 77. 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.