/site/assets/files/1916/goudasfalt.jpg

GOUDasfalt: NEXT level onderzoek succesvol afgerond

02 juni 2020

In 2018 startte wij samen met het burgerinitiatief GOUDasfalt een onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van een omgevingsplan: ‘GOUDasfalt Next Level’.

Het voormalige industrieterrein heeft zich in de afgelopen vier jaar ontwikkeld tot een bruisende pioniersplek met lokale ondernemers, activiteiten en diverse evenementen. Een plek die, zoals altijd de ambitie is geweest, Gouwenaren iets biedt wat de binnenstad niet kan. Om het terrein ook op lange termijn een goede invulling te kunnen geven, werkte burgerinitiatief GOUDasfalt samen met de gemeente Gouda en OD205 aan een nieuw omgevingsplan. Ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie konden wij diepgaand onderzoek doen naar de kaders en uitgangspunten voor het terrein van GOUDasfalt en participatietraject optuigen met de Gouwenaren.

Het participatietraject was intensief, gevarieerd en uiterst leerzaam. Een traject waar de vrijwilligers en ondernemers op het terrein, de bewoners van Gouda en omgeving, de gemeente Gouda, en overige stakeholders allemaal hebben mee gefilosofeerd over de toekomst van het GOUDasfalt terrein. De sessies leverden veel mooie reacties, bruikbare adviezen, opbouwende kritiek en goede tips op.

Eerst hebben we ons gefocust op het aanscherpen van de ruimtelijke visie. Vervolgens zijn de theoretische kaders voor het omgevingsplan geformuleerd. De resultaten zijn gebundeld in het Ambitiedocument GOUDasfalt. Dit document vormt de basis waarmee de gemeente Gouda, die het terrein heeft aangemerkt als pilot voor de implementatie van de omgevingswet, samen met GOUDasfalt verder kan werken aan een concreet omgevingsplan.

Het eindverslag vind je hier

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.