/site/assets/files/1815/009-az-06_middentocht_20181001_eye_level_1.jpg

Het circulair inrichten van de openbare ruimte

van bedrijvenpark Ambachtsezoom
5 november 2019

od205 heeft een start gemaakt met het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte van bedrijvenpark Ambachtsezoom. Zeker geen standaard inrichtingsopgave. Het bedrijvenpark gaat zo duurzaam en circulair mogelijk worden. Niet alleen moet de openbare ruimte daar een bijdrage aan leveren. Het is ook de plek waar alle duurzame ambities bij elkaar komen en zichtbaar gemaakt moeten worden voor gebruiker en bezoeker.

Het is een mooie kans om alle kennis die od205 in haar onderzoekslab heeft opgedaan over circulariteit in de openbare ruimte in de praktijk te brengen.

Het gaat niet alleen over de juiste keuze van straatstenen, bankjes en prullenbakken. We kijken ook op een andere manier naar het afvoeren van hemelwater. Creëren met inheemse beplanting een oase voor verschillende vogels en insecten. En maken van het bedrijventerrein een aangename plek om doorheen te wandelen en om te verblijven. De bedrijfskavels die tijdelijk nog onbebouwd zijn worden meegenomen in het inrichtingsplan. Met tijdelijke inrichting is het gebied van begin tot einde aantrekkelijk te maken. Op de braakliggende kavels kunnen bijvoorbeeld gewassen worden verbouwd die een van de grondstoffen zijn voor materialen in de openbare ruimte. En er komen bloemenvelden waar men doorheen kan wandelen en tijdens de bloei een boeketje kan plukken voor op de salontafel.

Een prachtige opgave om mee bezig te zijn. 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.