/site/assets/files/1818/vogelvlucht-westrik.jpg

We hebben de publieksprijs gewonnen!

voor woningbouwproject Westrik
12 november 2019

Tijdens het SKG Jaarcongres heeft “onze” wijk Westrik de publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling gewonnen! Vooral de groenstructuur werd genoemd als drager van de identiteit van de wijk. En daar zijn we bijzonder trots op. Juist ecologie, behoud van het bestaande en het bieden van nieuwe habitats voor kleine zoogdieren, insecten, vogel- en vleermuissoorten en amfibieën  zijn voor ons zo belangrijk.

De ecologische waarden en het groen zijn bij ons startpunt geweest voor een nieuwe, groene beleving. Het oude landschap, morfologie en het groeipatroon zijn de basis geweest van waaruit we de woonwijk hebben ingepast in het landschap. De aanwezige groene en groenblauwe structuren hebben we gehandhaafd, zichtbaar gemaakt en versterkt. Deze aanwezige groene plekken hebben we nadrukkelijk een plek gegeven binnen de woonbuurten waar ze naast ontmoetingsplek ook nadrukkelijk ruimte bieden om de biodiversiteit in de wijk te bevorderen.

De zuidzijde van het plangebied is deel van een grotere ecologische verbindingszone. Binnen de wijk is deze zone doorgetrokken in de vorm van poelen, plas-dras gedeelten, wadi’s, struwelen en spaarzaam opgaande beplanting. Door het beperken van de verharding in de buurten blijft groen de boventoon voeren.  

Westrik is een mooi voorbeeld waar duurzaamheid, vraag naar nieuwe woningen en behoud en versterking van ecologisch waardevolle gebieden samen opgaan in één ontwerpproces. Door in een vroeg stadium met alle stakeholders ons op duurzaamheid te richten, is het een ontwerp geworden dat recht doet aan zijn omgeving.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.