/site/assets/files/1703/od-challenge_klein_20190704.jpg

's Gravendijkwal

van regionale verkeersader naar stadssingel?
04 juli 2019

De vraag

Rotterdam heeft de komende decennia te maken met een grote verdichtingsopgave. Tot 2040 moeten er 50.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan 20.000 in de binnenstad. Tegelijkertijd is de verwachting dat de regenintensiteit toeneemt met als gevolg veel regen in een korte tijd met een hoge kans op serieuze overlast.

Verdichten lijkt op gespannen voet te staan met de noodzaak om water te bufferen of snel af te kunnen voeren. Hoe kan de grote bouwopgave gerealiseerd worden en toch het hoofd worden geboden aan de toegenomen regenintensiteit?

Binnen de beknopte tijd van onze halfjaarlijkse bureau brede ‘od-challenge’ heeft od205 twee oplossingsrichtingen verkent; een groene en een blauwe. Vandaag onze gedachtegang over het verdichten in combinatie met water.

Onze insteek

We willen meer mensen laten wonen op mooie en geliefde plekken in de stad. Voor ons is duidelijk: de opgave is niet het opvullen van lege plekken met gebouwen. Nee, Rotterdam zou gebaat zijn bij het consequent uitbreiden van kwalitatief hoogstaande openbare ruimen; daarlangs moet ruimte zijn om (ver-) dicht te wonen.

Ons denkmodel haakt aan op de al aanwezige structuren, met name aan het Singelplan van stadarchitect Rose uit 1842. De toen aanlegde singels zorgen voor een prachtige reeks van openbare ruimten in de stad. Met hun ontspannen sfeer, taluds, parkjes en het water zelf vormden ze van meet af aan geliefde woonplekken in de drukke stad.

In de od-challenge vatten wij het plan op met een viertal nieuwe singels de binnenstad een nieuwe  impuls te geven. Langs de singels, aan de oever en soms in de tweede lijn achter de blokbebouwing zorgen hoge appartementsgebouwen voor de gewenste verdichting.

De ’s Gravendijksingel

Via de ’s Gravendijkwal gaat nu nog het lokale en regionale autoverkeer dwars door de stad. Een situatie die al lang onwenselijk is. Echter: privaat autoverkeer in de vorm die we vandaag kennen zal in betekenis afnemen. De verbrandingsmotor staat voor een uitfasering en de deeleconomie rukt op.

Met MAAS (Mobility as a service) als achtergrond kan od205 zich een stout plan voorstellen: een ‘s Gravendijksingel, dwars door de stad tussen Erasmus MC en het spoor. Met deze singel wordt de westkant van de stad van een nieuwe boost voorzien.

Langs de ‘s Gravendijksingel wordt er geleefd, ondernomen en gespeeld. Water wordt gebufferd en afgevoerd. Er ontstaan hele nieuwe kansen voor de watertaxi. En: in nieuwe woontorens die in de bouwblokken geïntegreerd zijn, is ruimte voor misschien wel 2000 woningen.

 

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
  • /site/assets/files/1703/od-challenge_klein_20190704.jpg
    De 's Gravendijksingel: kans voor een nieuwe geliefde woonplek in Rotterdam
  • /site/assets/files/1704/od-challenge_klein_20190704.jpg