/site/assets/files/2095/sfeerbeeld_nijmeegseweg.png

Samen verbeteren - presentatie conceptplan

bijeenkomst 26 november 2020
7 december 2020

Donderdagavond 26 november kwamen we voor de 4e keer bijeen met de klankbordgroep voor het project Nijmeegseweg. We presenteerden het concept stedenbouwkundig plan, dat we op basis van de inbreng van de bewoners hebben ontworpen. In drie eerdere bijeenkomsten hebben we samen met de bewoners de wensen en kansen voor het gebied onderzocht.

Om de presentatie, in verband met corona, zo veilig mogelijk te laten verlopen was de klankbordgroep Nijmeegseweg opgedeeld in drie groepen. Elke groep kreeg dezelfde presentatie te zien waarin OD205 het concept stedenbouwkundig plan liet zien en toelichtte. Dit plan is ontworpen mede op basis van de drie maquettes die de bewoners tijdens de bijeenkomst op 8 oktober 2020 samen hadden gemaakt. Een uitdagende opgave gezien de verscheidenheid aan ideeën die door de bewoners in de maquettes waren verwerkt.

Het doel van de avond was om de reacties te peilen en samen met de bewoners in gesprek te gaan op welke punten het voorliggende schetsplan nog verbeterd kan worden. Op 17 december staat de laatste bijeenkomst gepland, waarin het definitieve plan aan de bewoners wordt voorgelegd.

Veel nieuw groen en behoud van groen als uitgangspunt

Een grote wens van de bewoners is het behoud van een groene leefomgeving. Dit kwam naar voren uit zowel de maquettes als uit de bijeenkomst ‘samen dromen’. Wij hebben deze wens als uitgangspunt genomen voor ons ontwerp. Zo blijven we trouwe aan de historie van Malburgen. Malburgen is opgezet als tuinstad, met wijken die gekenmerkt worden door veel groen en laagbouw.

Om de wijk meer te vergroenen is in het plan een transitieproces opgenomen van 20 jaar waarbij veel nieuwe aanplant zal verschijnen en oude aanplant gelijkelijk zal verdwijnen. Een proces dat volgens ons al in 2021 kan worden ingezet.

Onderdeel van dit transitieproces is ook een de versmalling van de Nijmeegseweg. Door de middenberm te versmallen komen beide wijkhelften dichter bij elkaar. Hierdoor worden Malburgen Oost en West beter met elkaar verbonden en ontstaan er een tuinstad-allee met een afwisseling van groene pockets en clusters van woningen aan weerszijden. Voor de nieuwe bebouwing is naar de wensen en ideeën uit de klankbordgroep gekeken om een goede mix te krijgen van zowel laagbouw als hoogbouw.

De bewoners uit de klankbordgroep Nijmeegseweg reageerden na onze presentatie van enthousiast tot gematigd positief. Vooral het behouden en vernieuwen van de bomen, de fiets- en voetgangersverbinding en het nieuwe Monchypark als entree van de wijk kon op veel positieve reacties rekenen.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.