/site/assets/files/2144/064_knibbelweg_axo_middentocht_20201027.jpg

Verder ontwerpen in Zuidplaspolder

12 januari 2021

In 2015 ontwierpen wij een innovatieve werkvloer midden in de Zuidplaspolder. Recentelijk konden wij het plan weer uit de kast trekken voor een update. Passend bij de huidige tijd.

Het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid is hoog. Voorheen is er voornamelijk ingezet op energie, materiaalgebruik, ruimtegebruik en opvang van hemelwater. Waar logistieke bedrijven energie en water uitwisselen met de naastgelegen glastuinbouw. Daar komen nu de ambities op gebied van biodiversiteit en natuurinclusief ontwerpen bij. Waar we in 2015 groot in hebben gezet op het zo zichtbaar mogelijk maken van duurzaamheid, is er nu meer aandacht voor mens en natuur. Het doel is het creëren van een duurzame, maar ook gezonde en aangename werkomgeving waar de natuur kan floreren.

Afstemming tussen glastuinbouw en bedrijvigheid en de omgeving is essentieel voor de kwaliteit en beleving van het gebied. Daarom is vanaf het begin een heldere hoofdstructuur gedefinieerd om daarin de relatie te bewerkstelligen tussen verschillende onderdelen van het plan.

Eén centrale brede as wordt toegevoegd in het ritme van de tochten in de Zuidplaspolder om alle bedrijvigheid op te ontsluiten. Tegelijkertijd is door het scheiden van de verkeersstromen en het plaatsen van bomen en struiken de as een prettige plek voor fietsers, voetganger en dieren. Er wordt ingezet op een natuurlijk beheer. De randen van het gebied krijgen extra aandacht. Zij passen de bedrijvigheid landschappelijk in met hun watergangen en natuurlijke oevers. Zo ontstaat er een aantrekkelijk en veelzijdige nieuwe werk- en leefomgeving voor de toekomst.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.