/site/assets/files/2090/123_bladel_ooghoogtebeeld_dorpsplein_20201106_2-01.jpg

Tussenpresentatie Hapert via stream

vanuit de studio voor de community
Hapert is onderdeel van de metropoolregio Eindhoven. Een op het oog fijn dorp om te wonen omringd door het mooie landschap van De Kempen. Maar in hoeverre is Hapert voorbereid op de uitdagingen van de nabije toekomst? Met stijgende leegstand van winkels, gebrek aan betaalbare woningen voor jongeren en verspreid liggende voorzieningen concludeerde de Gemeente Bladel: niet voldoende. Dinsdagavond 9 november organiseerde de gemeente Bladel een tussenpresentatie van de drie gekozen bureaus. Naast OD205 is dat Bura Urbanisme en De Zwarte Hond.
13 nov 2020

Omdat het niet mogelijk was om de bewoners, ambtenaren en raadsleden in levenden lijve te ontmoeten koos de gemeente voor een livestream vanuit een Eindhovense tv-studio. Tussen half 8 en half 10 presenteerde elk bureau het eigen concept en gingen ze vervolgens in op de vragen en opmerkingen die door de toeschouwers tijdens de uitzending werden gesteld. Wethouder Fons d'Haens praatte de uitzending aan elkaar en ging met de drie presentatoren in gesprek. 

Ons concept voor het centrum van Hapert hebben we samengevat onder het begrip 'Hapertse Huiskamer'.

Met het creëren van een nieuw Dorpsplein stellen wij een centrale openbare ruimte in het centrum voor. De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) zal er direct aan grenzen, net als een nieuw winkelfront en een nieuw woonblok met een plint van voorzieningen en horeca.  Door middel van de nieuwe bebouwing rekken wij het centrum van het dorp op en wordt het mogelijk een logische looproute voor het winkelend publiek te maken. Ook ontstaat er ruimte voor zittende ondernemers die de huidige ligging van hun winkels niet ideaal vinden. Zo werken wij aan randvoorwaarden om het centrum compacter, en daardoor aantrekkelijker en meer competitief te maken. 

De nieuwbouw aan het Dorpsplein en aan de bestaande Alexanderhof biedt kansen voor een aanvullend woonmilieu in het dorp. Er is grote behoefte aan betaalbare woonruimte voor senioren en voor starters. Het aanbod aan appartementen is zeer beperkt. Wij denken dat we met deze twee nieuwe woningbouwlocaties aan hun wensen tegemoet komen. Een plek in de luwte die qua sfeer aan een Begijnhof doet denken en een plek die geschikt is voor mensen die graag de reuring van het dorp opzoeken.

De derde pijler van ons voorstel, naast het Dorpsplein en de woningbouw is het blootleggen van een waardevol stelsel van groene openbare ruimtes. Graag verbinden wij daarvoor het centrum met het aanwezige 'Kasteelpark'. Zo willen wij de leefomgeving van Hapert een boost geven en een accent leggen op klimaatbestendigheid en het langzame verkeer. De auto nemen we serieus; gelijktijdig werken we toe naar een toekomst waarin deze niet meer dominant zal zijn. 

De komende weken werken wij onze visie verder uit. Eind februari 2021 zal de eindpresentatie plaatsvinden. Ter plekke of in een tv-studio...

  

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.