/site/assets/files/1821/routekaart_final_mailversie.jpg

Wij zijn sprekers

op de conferentie 'een nieuwe generatie (ouderen)zorg
14 november 2019

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. En deze rol zal voorlopig alleen maar blijven groeien. Dat zien wij als een vast gegeven. Innovaties gaan razendsnel en beïnvloeden ons handelen, onze manier van samenleven en de inrichting van de leefomgeving.

Met de toenemende vergrijzing wordt veel technologie ontwikkeld om het dagelijks leven aangenamer te maken, langer de regie over ons leven te kunnen houden en de zelfredzaamheid binnen en buiten de woning te vergroten. Bij od205 onderzoeken wij hoe die technologie in de openbare ruimte ervoor kan zorgen dat iemand zo lang mogelijk onderdeel kan blijven van het openbare leven.

Het vertrekpunt is niet de technologische ontwikkeling zelf. Het vertrekpunt is de individuele behoefte van de gebruiker van de openbare ruimte. Technologie moet die behoeftes ondersteunen en er de ruimte voor bieden.

Door een beeld te creëren van het dagelijks leven in de toekomst leggen we de verbinding tussen technologische mogelijkheden en toekomstig gebruik van de openbare ruimte. In deze context krijgen we een helder beeld op welke manier technologie de vrijheid, zelfstandigheid, verbondenheid en het gevoel ‘er toe te doen’ van mensen in de openbare ruimte kan vergroten.

Aan de hand van interviews, observaties en generatieve sessies met de toekomstige ouderen in het jaar 2040 (dus de huidige 35-40’ers) hebben wij een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld. Thema’s als gezondheid, mobiliteit, activiteiten, sociaal leven en technologie bepalen de individuele verschillen tussen mensen. De toekomstscenario’s schetsen het leven in 2040. Dit geeft inzicht in wat de toekomstige gebruik is van de openbare ruimte, welke rol technologie hierin speelt en hoe we de openbare ruimte hierop kunnen voorbereiden.

Momenteel werken we aan een communicatie toolkit om met stakeholders en gebruikers toekomstplannen voor hun eigen buurten te ontwerpen.

Meer over onze aanpak vertellen wij samen met Waag Technology & Society tijdens de conferentie ‘een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 27 november in Nieuwegein. Tijdens een inspiratie- en designsessie over e-health gaan we in op de rol die ouderen zelf kunnen spelen bij het ontwerp en de implementatie van nieuwe technologieën.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.