/site/assets/files/1644/rvt_mobiliteit_regio_vogelvlucht.jpg

Vertragen en versnellen

Het ordenend vermogen van mobiliteit
2 april 2019

Vanuit od205 hebben we dit jaar deelgenomen aan de Regio van de Toekomst, een initiatief van de BNSP,  als onderdeel van het team Arnhem-Nijmegen. De opdracht aan het team was om een onderzoek te doen naar de mobiliteit in de regio. Onder leiding van teamcaptain Jeroen Ruiterbeek onderzocht collega Brian de herinrichting van de bestaande netwerken en de zoektocht naar nieuwe verstedelijkingslocaties.

Nieuwe vormen van mobiliteit zijn in ontwikkeling en waar leidt deze nieuwe mobiliteit toe? Denk aan deelsystemen zoals Mobility as a Service (MaaS) en autonoom rijden. Zijn deze concepten verlichtend of juist ontwrichtend voor een regio? Ook als er gekeken wordt naar de ruimte die wegen en openbaar vervoer nu innemen en de efficiëntie waarmee die ruimte nu wordt benut, dan is er veel ruimte voor optimalisatie.

Met deze vraag in het achterhoofd ontstond de strategie ‘versnellen en vertragen’. Het concept van vertragen behelst onder andere het weghalen van schakels in het netwerk van wegen en spoorlijnen, zoals op- en afritten. Hierdoor wordt de toegankelijkheid ervan beperkt en komen waardenvolle landschappen als de Veluwezoom in de luwte te liggen. ‘Versnellen’ zetten we dan weer in om langs de (inter)nationale ‘kabelgoot’ van spoor en snelwegen door de Betuwe en de Gelderse Vallei de aanwezige infrastructuur maximaal te benutten. Door de aanleg van haltes, stations en nieuwe op- en afritten kunnen knooppunten ontstaan waar vervoerwijzen samenkomen en verstedelijkingsprogramma kan worden ontwikkeld.

Het onderzoek lijdt tot een aantal belangrijke inzichten en aanbevelingen aan de NOVI: vergroot de effectiviteit van de bestaande infrastructuur in plaats van nieuwe tracés aan te leggen. En beschouw weg en spoor daarbij als één systeem. Nog een aanbeveling is om andere infrastructuur af te waarderen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor de al aanwezige ruimtelijke kwaliteit. Vertraag daarom het netwerk en zet in op kleinschalige, lichte en collectieve vervoermiddelen.

Wil je meer weten? Je kunt de presentatie hier bekijken.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.