/site/assets/files/1801/stikstof_natuurgebied_bloeidaal.jpg

Wat kunnen we als bureau bijdragen aan de huidige stikstof-situatie?

24 oktober 2019

Dat is een gesprek wat we regelmatig voeren binnen od205. Want veel van onze opdrachtgevers zitten in onzekerheid over de voortgang van hun projecten. Bouwend Nederland is de dupe van de impasse die ontstaan is. En dat terwijl het overgrote deel van de stikstof (zo’n 76%) afkomstig is uit de landbouw en vanuit het buitenland.

Vergunningen  en procedures zijn stilgelegd en plannen gebaseerd op de PAS (programma aanpak stikstof) waren gepauzeerd in afwachting van de nieuwe rekenmodule Aerius. De rekenmodule is inmiddels aangepast en de eerste berekeningen zijn gemaakt. Of daarmee de bouwstop ten einde is, is nog de vraag.

Wat kunnen we doen om onze opdrachtgevers te adviseren? Indien het project op een afstand van meer dan 10 kilometer van een natura-2000 gebied met een stikstofgevoelige habitat ligt, dan is de impact op de natuurgebieden in de omgeving te klein en kan het project doorgaan. In alle andere gevallen adviseren wij om een voortoets te laten doen. Is deze positief, dan kan het plan ook doorgaan. Als deze negatief is, dan wordt het een stuk lastiger. In veel gevallen zijn de ontwikkelingen te klein om zelf te voorzien in een oplossing als intern salderen (maatregelen nemen binnen je plan om de stikstofuitstoot te verminderen).  Ook over extern salderen (vrijgekomen “stikstofruimte” opkopen na bijv. de beëindiging van een ander bedrijf) bestaat ook nog veel discussie. Want moeten we niet in het algemeen verminderen in plaats van tegen de grenzen aan blijven schuren?

Het laten opstellen van een voortoets is dus een belangrijke eerste stap. Met een positieve voortoets kan in ieder geval het bestemmingsplantraject weer vlot getrokken worden. Wil je daar advies over, dan zit Elja klaar om je verder op weg te helpen.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.