/site/assets/files/1684/pd_waldeck_kaart_20190412-01.jpg

Ervaar Waldeck

zelfredzaam in een slimme openbare ruimte

De samenleving vergrijst snel maar onze wijken zijn daar nog niet op ingericht. Als onderzoekers en ontwerpers zijn wij bij od205 benieuwd hoe we wijken en steden toekomstbestendig maken. In april 2019 is od205 daarom het onderzoek ‘Ervaar Waldeck’ gestart om samen met de bewoners van de Haagse wijk Nieuw Waldeck te bedenken hoe hun wijk toegankelijker en aantrekkelijker kan worden voor 55+’ers.

Mensen die ouder worden ervaren beperkingen in hun deelname aan het openbare leven in de vorm van letterlijke en figuurlijke drempels. Voor de een is het een stoplicht dat alweer rood is voordat hij aan de overkant is of een stoep die opeens ophoudt. De ander mist een gevoel van veiligheid of heeft niemand om een wandelingetje mee te maken. Het zijn allemaal drempels die mensen ervan kunnen weerhouden om gebruik te maken van de openbare plekken een voorzieningen in de straat, de buurt of de wijk. Tegelijkertijd verwacht het langer thuis beleid van de overheid een grotere zelfstandigheid van ouderen.

Met voorstellen voor uitnodigende en toegankelijke routes willen wij de belevingswaarde van de wijk vergroten, het bereik van aanwezige sociale voorzieningen vergroten en de kwaliteiten van de wijk beter zichtbaar maken voor de 55+’ers. Het doel is de zelfredzaamheid van ouderen in de openbare ruimte vergroten. Een integrale benadering van sociale, fysieke en technologische aspecten staat hierbij centraal. De ideeën geven we aan de gemeente mee als aanbevelingen voor de herinrichting van de wijk.

De 55+’ers die in Nieuw Waldeck wonen zijn het vertrek- en eindpunt van het project. Het bepalen van de routes, het aanwijzen van knelpunten en het meedenken aan oplossingen; samen ontwikkelen we ideeën voor veilige, gezellige en gezonde routes in de wijk en bedenken we welke middelen hiervoor nodig zijn. Daarbij kijken wij ook naar de mogelijkheden die digitale technologie biedt om mensen niet alleen langer zelfstandig thuis te laten wonen, maar die ook buitenshuis een rol kunnen spelen.

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Designing a Community of Care van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. En is een samenwerking tussen ontwerpbureau od205, lokale sociaal ondernemer Verzilveren en illustrator EnterOrEscape.

Hieronder houden we je op de hoogte van alle activiteiten en uitkomsten rondom ‘Ervaar Waldeck’.
Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Judit of Marjan op  010-3031277 of mail@od205.nl

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.