/site/assets/files/2270/090-sp-07_promenade_20190619_blauwe_lucht.jpg

Ontwerp

Onze ontwerpen zijn afhankelijk van de plek, de mensen en de opgave. Altijd geworteld in de ontstaansgeschiedenis van die ene plek.  Altijd rekening houdend met de mensen die er gebruik van gaan maken. Altijd uitgaande van de opgave die een opdrachtgever ons stelt.  

Wij zijn ambitieus en kijken integraal naar de opgave. Programmatisch, sociaal, functioneel en ruimtelijk. Op deze wijze kunnen we aan ons ideaal werken; het realiseren van een leefomgeving die maatschappelijk en fysiek toekomstbestendig is en waarin mensen zich thuis voelen.    

Ons palet aan producten is breed en gaat van globale visies tot secure detailuitwerkingen. Zoals thematische verkenningen, masterplannen, schetsontwerpen, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen, beeldkwaliteitsplannen, kavelkompassen en inrichtingsplannen.   

Voor opgaven op het snijvlak met architectuur of met civiele techniek beschikken wij over een goed netwerk van bevriende bureaus.   

Onze focus ligt op de volgende vier werkvelden:

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.
  • Levendig landschap: Ontwerpen van veerkrachtige en multifunctionele landschappen. Deze zijn productief, hebben sterke stad-land relaties, zijn natuur-inclusief en klimaat-adaptief en kennen een hoge mate van biodiversiteit. 
  • Duurzame werkomgeving: Ontwerp en herontwikkeling van bedrijventerreinen en werkomgevingen die uitnodigen om er te verblijven. Op de nu nog meest versteende plekken in Nederland valt er veel winst te behalen op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid.
  • Zorgzame stad: Onze ontwerpen faciliteren het inclusief gebruik van de ruimte. Inclusie is voor ons de mogelijkheid voor iedereen om zichzelf te zijn en anderen te ontmoeten. Wij werken daarom aan ruimtes die toegankelijk, veilig, flexibel en divers zijn.
  • Gelukkige leefomgeving: Het vormgeven van het alledaagse leven door het creëren van plezierige, veilige en groene woonomgevingen. Deze zijn ontworpen op een menselijke schaal en bieden een uitnodigende omgeving voor ontmoeten, spelen en bewegen.